matthew.mussino

1688 POSTS0 COMMENTS

Activity

ทิวทัศน์รถไฟลัดเลาะเลียบเคียงกำแพงเมืองจีน

ปักกิ่ง, 27 มี.ค. (ซินหัว) -- ขบวนรถไฟสีขาวสะดุดตาวิ่งลัดเลาะหุบเขาสูงชัน เลียบเคียงด่านต่างๆ...

ตงซานฟื้นธุรกิจพืช-สัตว์ทะเลครบวงจร

ตงซาน, 27 มี.ค. (ซินหัว) -- พื้นที่เพาะเลี้ยงพืชและสัตว์น้ำของตำบลเฉินเฉิง อำเภอตงซาน...

สนบ.ฟิลิปปินส์ตรวจเข้มผู้โดยสารเดินทางเข้า-ออกประเทศ

ปาไซ ซิตี, 27 มี.ค. (ซินหัว) -- ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากอนามัยและชุดป้องกัน...

ไห่หนานเริ่มคึกคัก หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

ไห่โข่ว, 26 มี.ค. (ซินหัว) -- บรรยากาศชีวิตชีวาที่หวนกลับสู่มณฑลไห่หนาน (ไหหลำ)...

ยลเสน่ห์ภูเขาไฟกลางหิมะขาวในมองโกเลียใน

อูหลานฉาปู้, 26 มี.ค. (ซินหัว) -- ชมความงามของกลุ่มภูเขาไฟอูหลานฮาต๋า (Ulan...

ซินเจียงมอบ ‘อุปกรณ์การแพทย์-หน้ากากอนามัย’ ช่วยหลายปท.เพื่อนบ้านต้าน ‘โควิด-19’

อุรุมชี, 27 มี.ค. (ซินหัว) -- เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน...