ปักกิ่ง, 19 ก.ย. (ซินหัว) — เอกสารทางการรัฐบาลจีนระบุว่า จีนตั้งเป้ายกระดับศักยภาพการแข่งขันระดับโลกของภาคคมนาคมขนส่ง โดยจะสร้างเครือข่ายคมนาคมขนส่งครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางยิ่งขึ้นและความเร็วสูงขึ้น

เอกสารซึ่งได้รับการเผยแพร่ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกลางแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะมุขมนตรีจีนระบุว่า จีนจะก่อตั้งระบบขนส่งทันสมัยแบบครอบคลุมภายในปี 2035

เจ้าหน้าที่อาวุโสของกระทรวงคมนาคมจีนระบุว่า ระบบขนส่งทันสมัยครอบคลุมนี้จะประกอบไปด้วยเครือข่ายหลัก 3 เครือข่าย ได้แก่ “เครือข่ายความเร็วสูง” ซึ่งรวมถึงรถไฟความเร็วสูง ทางด่วน การบินพลเรือน “เครือข่ายเส้นเลือดใหญ่” ซึ่งประกอบไปด้วยรถไฟความเร็วต่ำ ทางหลวงและทางน้ำระดับประเทศ ท่อขนส่งน้ำมันและก๊าซ และเครือข่ายที่ 3 คือ “เครือข่ายพื้นฐาน” อันได้แก่ทางหลวงระหว่างมณฑล ทางหลวงชนบท รถไฟระหว่างมณฑล และการบินทั่วไป

จีนจะสร้างโครงข่ายการเดินทางในประเทศโดยจำกัดระยะเวลาการเดินทางภายในเมืองให้เหลืองเพียง 1 ชั่วโมง การเดินทางไปยังเมืองใกล้เคียงอยู่ที่ 2 ชั่วโมง และการเดินทางไปยังเมืองหลักๆ ทั่วประเทศอยู่ที่ 3 ชั่วโมง

เอกสารระบุว่าโครงข่ายการขนส่งความเร็วสูงจะอำนวยความสะดวกให้การส่งสินค้าภายในประเทศจำกัดอยู่ที่เวลาเพียง 1 วัน การขนส่งยังประเทศเพื่อนบ้านใช้เวลา 2 วัน และการขนส่งไปยังเมืองหลักๆ ทั่วโลกใช้เวลาเพียง 3 วัน

นอกจากนี้ จีนยังจะส่งเสริมการขนส่งอัจฉริยะด้วยการใช้บิ๊กดาต้า ปัญญาประดิษฐ์ บล็อกเชน และซูเปอร์คอมพิวเตอร์ พร้อมดำเนินตามวิธีการพัฒนาที่เป็นมิตรกับโลก ด้วยการประหยัดพลังงานและควบคุมปริมาณมลพิษ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

copied!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.