ปักกิ่ง, 10 ม.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันศุกร์ (10 ม.ค.) สถาบันโบราณคดี (Institute of Archaeology) แห่งสถาบันสังคมศาสตร์จีน (CASS) แถลง “การค้นพบทางโบราณคดีแห่งปี ประจำปี 2019” ซึ่งประกอบด้วยโครงการโบราณคดีทั้งสิ้น 6 โครงการ

โครงการโบราณคดีทั้ง 6 โครงการ ซึ่งได้รับเกียรติในการประกาศรางวัลดังกล่าว ได้แก่ โครงการขุดค้นแหล่งวัฒนธรรมหลงซานยุคหินใหม่ มณฑลซานตง, หลุมศพจากยุควสันตสารท หรือยุคชุนชิว (770-476 ปีก่อนคริสตกาล) มณฑลหูเป่ย, หลุมศพประดับภาพเขียนปูนเปียกในยุคราชอาณาจักรถู่โปของทิเบต (ประมาณค.ศ. 618-842) บนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต, แหล่งขุดค้นหงเหอ เมืองฉีฉีฮาเอ่อร์ มณฑลเฮยหลงเจียง, ซากโบราณสือเหม่า กำแพงปราการพระราชวัง เมืองเสินมู่ มณฑลส่านซี และแหล่งขุดค้นหมู่บ้านซีอู๋ปี้ อำเภอเจี้ยง มณฑลซานซี

ส่วนวัดฮินดูนาเตชวาร์ (Nateshwar) ในเมืองโบราณวิกรมปุระ (Vikrampura) ของบังคลาเทศ ได้รับการประกาศชื่อให้เป็นการค้นพบทางโบราณคดีต่างประเทศประจำปี 2019

ระหว่างการประชุมของสถาบันฯ ดังกล่าวเมื่อวันศุกร์ คณะผู้แทนผู้เชี่ยวชาญได้ออกมานำเสนอเกี่ยวกับโครงการโบราณคดีที่ได้รับรางวัลในด้านต่างๆ อาทิ ภูมิหลังทางโบราณคดี ขั้นตอนการขุดค้น ผลงานความสำเร็จที่สำคัญ และความสำคัญเชิงวิชาการ

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2002 โดยเป็นที่ทราบกันดีในฐานะสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนข้อมูล การนำเสนอการค้นพบใหม่ๆ และการบรรยายเชิงวิชาการเกี่ยวกับโบราณคดี สืบเนื่องจากความเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและมาตรฐานความเป็นมืออาชีพระดับสูง

ภาพ

  1. โครงการขุดค้นแหล่งวัฒนธรรมหลงซานยุคหินใหม่ มณฑลซานตง
โครงการขุดค้นแหล่งวัฒนธรรมหลงซานยุคหินใหม่ มณฑลซานตง
เครื่องปั้นดินเผาจากโครงการขุดค้นแหล่งวัฒนธรรมหลงซานยุคหินใหม่ มณฑลซานตง

 

2. หลุมศพจากยุควสันตสารท หรือยุคชุนชิว (770-476 ปีก่อนคริสตกาล) มณฑลหูเป่ย

หลุมศพจากยุควสันตสารท หรือยุคชุนชิว (770-476 ปีก่อนคริสตกาล) มณฑลหูเป่ย
ภาชนะสัมฤทธิ์หลุมศพจากยุควสันตสารท หรือยุคชุนชิว (770-476 ปีก่อนคริสตกาล) มณฑลหูเป่ย
กระดิ่งสัมฤทธิ์จากหลุมศพจากยุควสันตสารท หรือยุคชุนชิว (770-476 ปีก่อนคริสตกาล) มณฑลหูเป่ย

 

3. หลุมศพประดับภาพเขียนปูนเปียกในยุคราชอาณาจักรถู่โปของทิเบต (ประมาณค.ศ. 618-842)

ภาชนะทองจากหลุมศพประดับภาพเขียนปูนเปียกในยุคราชอาณาจักรถู่โปของทิเบต (ประมาณค.ศ. 618-842) บนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต
หลุมศพประดับภาพเขียนปูนเปียกในยุคราชอาณาจักรถู่โปของทิเบต (ประมาณค.ศ. 618-842) บนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต
หลุมศพประดับภาพเขียนปูนเปียกในยุคราชอาณาจักรถู่โปของทิเบต (ประมาณค.ศ. 618-842) บนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต

 

4. แหล่งขุดค้นหงเหอ เมืองฉีฉีฮาเอ่อร์ มณฑลเฮยหลงเจียง

แหล่งขุดค้นหงเหอ เมืองฉีฉีฮาเอ่อร์ มณฑลเฮยหลงเจียง
หัตถกรรมกระดูกจากแหล่งขุดค้นหงเหอ เมืองฉีฉีฮาเอ่อร์ มณฑลเฮยหลงเจียง
เครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งขุดค้นหงเหอ เมืองฉีฉีฮาเอ่อร์ มณฑลเฮยหลงเจียง

 

5. ซากโบราณสือเหม่า กำแพงปราการพระราชวัง เมืองเสินมู่ มณฑลส่านซี

หินสลักจากซากโบราณสือเหม่า กำแพงปราการพระราชวัง เมืองเสินมู่ มณฑลส่านซี
หินปั้นจากซากโบราณสือเหม่า กำแพงปราการพระราชวัง เมืองเสินมู่ มณฑลส่านซี
ซากโบราณสือเหม่า กำแพงปราการพระราชวัง เมืองเสินมู่ มณฑลส่านซี

 

6. แหล่งขุดค้นหมู่บ้านซีอู๋ปี้ อำเภอเจี้ยง มณฑลซานซี

เครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งขุดค้นหมู่บ้านซีอู๋ปี้ อำเภอเจี้ยง มณฑลซานซี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

copied!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.