ไท่หยวน, 13 ก.ย. (ซินหัว) — การประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องพลังงานและการพัฒนาคาร์บอนต่ำ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 ต.ค. ณ นครไท่หยวน เมืองเอกของมณฑลชานซี ทางตอนเหนือของประเทศจีน

การประชุมซึ่งจะจัดภายใต้หัวข้อ “การปฏิรูปพลังงานและความร่วมมือระหว่างประเทศ” ได้เชิญแขกจากนานาประเทศทั่วโลกเกือบ 1,700 คนมาร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน และการสื่อสาร ซึ่งรวมถึงงานนิทรรศการการปฏิวัติด้านพลังงาน และการประชุมย่อยอีก 6 รายการ โดยจะมีการเผยแพร่รายชื่อ 500 อันดับบริษัทพลังงานใหม่ชั้นนำในการประชุมย่อย

อนึ่ง การประชุมได้รับการอนุมัติโดยคณะมุขมนตรีแห่งรัฐจีนในปี 2016 ให้เป็นการประชุมแห่งชาติระดับนานาชาติ และเคยจัดขึ้นแล้ว 3 ครั้ง ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพาณิชย์ คณะบริหารพลังงานแห่งชาติและเจ้าหน้าที่รัฐมณฑลซานซี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

copied!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.