ปักกิ่ง, 28 ม.ค. (ซินหัว) — คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน (NHC) เปิดเผยว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังระบาดในจีน นอกจากสามารถแพร่กระจายผ่าน “ละอองในอากาศ” เป็นหลัก ยังแพร่กระจายผ่าน “การสัมผัส” ได้ด้วย

แผนการวินิจฉัยและรักษาโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสฯ ฉบับปรับปรุง ซึ่งถูกเผยแพร่เมื่อวันอังคาร (28 ม.ค.) ได้เพิ่มลักษณะการระบาดของเชื้อไวรัสฯ อีก 3 ลักษณะ ดังนี้

1) แหล่งแพร่เชื้อหลักในปัจจุบันคือผู้ติดเชื้อไวรัสฯ

2) การแพร่กระจายของละอองจากทางเดินหายใจ เช่น พูด ไอ หรือจาม เป็นช่องทางการแพร่กระจายหลัก

3) ผู้คนทั่วไปสามารถติดเชื้อไวรัสฯ ได้ รวมถึงเด็กและทารก หากผู้สูงอายุและผู้มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ อยู่ก่อนแล้ว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ ติดเชื้อไวรัสฯ จะมีแนวโน้มป่วยหนักขั้นรุนแรงกว่า

อนึ่ง คณะกรรมการฯ ประกาศจำนวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสฯ ที่ได้รับการยืนยันผลรวมอยู่ที่ 4,515 ราย ในภูมิภาคระดับมณฑล 30 แห่ง และผู้ป่วยที่เสียชีวิตทั้งหมด 106 ราย เมื่อนับถึงสิ้นวันจันทร์ที่ผ่านมา (27 ม.ค.)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

copied!