ปักกิ่ง, 28 ม.ค. (ซินหัว) — กระทรวงศึกษาธิการของจีนประกาศว่าสถานศึกษาจะเลื่อนการเปิดภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิประจำปี 2020 เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

กระทรวงฯ ได้ออกหนังสือเวียนเมื่อเย็นวันจันทร์ (28 ม.ค.) ระบุว่ากระทรวงฯ ไม่ได้กำหนดวันเปิดภาคการศึกษาใหม่ที่แน่นอนสำหรับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่อยู่ใต้การกำกับดูแลของกระทรวงฯ และระบุว่าการกำหนดวันเปิดภาคการศึกษาควรขึ้นอยู่กับแต่ละท้องถิ่นที่สถานศึกษานั้นตั้งอยู่

กระทรวงฯ แนะนำให้วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่อยู่ใต้การกำกับดูแลของกระทรวงหรือหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบาลกลางเลื่อนวันเปิดภาคการศึกษาออกไปเช่นเดียวกัน

หน่วยงานศึกษาธิการท้องถิ่นควรเป็นผู้กำหนดวันเปิดภาคการศึกษาใหม่ของโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม และโรงเรียนมัธยม รวมถึงวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานท้องถิ่นนั้นๆ

กระทรวงฯ เตือนว่านักเรียนนักศึกษาที่เดินทางออกจากสถานศึกษาในช่วงวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ยังไม่ควรกลับมาสถานศึกษาก่อนที่ภาคการศึกษาใหม่จะเริ่มต้นขึ้นหากไม่ได้รับอนุญาต

สถานศึกษาทุกแห่งควรแนะนำให้นักเรียนนักศึกษาอยู่บ้าน หลีกเลี่ยงการรวมตัว และการเข้าร่วมกิจกรรมขนาดใหญ่ที่จัดขึ้นในช่วงวันหยุดฤดูหนาว ขณะเดียวกันขอให้สถานศึกษาดูแลนักเรียนนักศึกษาที่พำนักอยู่ในสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโรคระบาด

นอกจากนี้กระทรวงฯ ยังขอให้สถานศึกษาจัดทำแผนป้องกันและควบคุมโรคระบาด รวมถึงปรับปรุงสถานที่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับภาคการศึกษาใหม่

สถานศึกษาส่วนใหญ่ในจีนมีปิดภาคการศึกษา 2 ครั้งต่อปี โดยการปิดภาคการศึกษาฤดูหนาวจะนานราว 1 เดือน และมักตรงกับช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลสำคัญที่สุดของชาวจีน

ทั้งนี้ รัฐบาลจีนได้ขยายวันหยุดเทศกาลตรุษจีนไปจนถึงวันที่ 2 ก.พ. จากเดิมมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่ 30 ม.ค. เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

copied!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.