แหล่งขุดค้นหงเหอ เมืองฉีฉีฮาเอ่อร์ มณฑลเฮยหลงเจียง

ฮาร์บิน, 15 ม.ค. (ซินหัว) — สถาบันโบราณคดี สังกัดสถาบันบัณฑิตสังคมศาสตร์จีน (CASS) ประกาศให้ “ซากหงเหอ” (Honghe Ruins) แหล่งมรดกวัฒนธรรมโบราณทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเป็น “สุดยอดการค้นพบทางโบราณคดีแห่งปี 2019”

ซากหงเหอตั้งอยู่ในเมืองฉีฉีฮาเอ่อร์ของมณฑลเฮยหลงเจียง เป็นพื้นที่ที่คณะนักโบราณคดีค้นพบโบราณวัตถุจำนวนมาก ซึ่งมีความเก่าแก่ตั้งแต่ยุคหินใหม่ ยุคสัมฤทธิ์ ราชวงศ์เหลียวและราชวงศ์จิน (ค.ศ. 907-1234) ราชวงศ์หมิง (ค.ศ. 1368-1644) และราชวงศ์ชิง (ค.ศ. 1644-1911)

คณะนักโบราณคดีทำการขุดสำรวจทั้งหมด 6 ครั้ง โดยเมื่อปี 2014 ได้ค้นพบหลุมซากโบราณยุคหินใหม่ 4 จุด โดยหลุมที่ยาวที่สุดยาวถึง 14 เมตร

ทั้งนี้ สถาบันฯ กำลังดำเนินการคัดเลือกโครงการโบราณคดี จำนวน 6 โครงการ ให้เป็น “สุดยอดการค้นพบทางโบราณคดีแห่งปี 2019”

หัตถกรรมกระดูกจากแหล่งขุดค้นหงเหอ เมืองฉีฉีฮาเอ่อร์ มณฑลเฮยหลงเจียง
เครื่องปั้นดินเผาจากแหล่งขุดค้นหงเหอ เมืองฉีฉีฮาเอ่อร์ มณฑลเฮยหลงเจียง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

copied!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.