ปักกิ่ง, 17 ธ.ค. (ซินหัว) — หยางว่านหมิง รองประธานศาลประชาชนสูงสุดของจีน (SPC) กล่าวว่าการลงนามในเอกสาร 3 ฉบับเกี่ยวกับความช่วยเหลือด้านการพิจารณาคดีระหว่างแผ่นดินใหญ่และมาเก๊าตลอดช่วง 20 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่การกลับคืนสู่มาตุภูมิของมาเก๊า ได้ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองฝ่าย

หยางกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวซินหัวว่า ข้อตกลงความช่วยเหลือทางกฎหมายทั้ง 3 ฉบับที่ลงนามระหว่างศาลประชาชนสูงสุดจีนและเขตบริหารพิเศษมาเก๊า (SAR) ได้สร้างความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในแง่ของความร่วมมือด้านการพิจารณาคดีของแผ่นดินใหญ่-มาเก๊า ซึ่งเป็นหลักประกันทางกฎหมายสำหรับการปฏิบัติตามหลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” และแรงขับเคลื่อนที่ทรงพลังสำหรับการกระชับความร่วมมือรอบด้านระหว่างแผ่นดินใหญ่และมาเก๊าให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

จีนแผ่นดินใหญ่และมาเก๊ามีระบบกฎหมายและการพิจารณาคดีที่แตกต่างกัน ทั้งยังไม่มีข้อตกลงหรือการจัดการเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางศาล ก่อนมาเก๊ากลับคืนสู่มาตุภูมิในปี 1999

หลังจากกลับคืนสู่มาตุภูมิ จีนแผ่นดินใหญ่และมาเก๊าจึงเริ่มแบกรับ “ภารกิจประวัติศาสตร์” นั่นคือการจัดการกับกฎหมายและคดีความที่เพิ่มจำนวนและความหลากหลายยิ่งขึ้น ซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องเสาะแสวงหาหนทางกระชับความร่วมมือช่วยเหลือระบบศาล เพื่อสร้างความยุติธรรมและความเป็นธรรมทางสังคม (social justice) หยางกล่าว
ในปี 2001 ศาลประชาชนสูงสุดจีนและเขตบริหารพิเศษมาเก๊าได้ลงนามในข้อตกลงเกี่ยวกับบริการจัดการเอกสารร่วมกัน และการนำหลักฐานมาใช้ในการพิจารณาคดีแพ่งและพาณิชย์ หลังจากนั้นในปี 2006 และ 2007 ทั้งสองฝ่ายยังร่วมลงนามในข้อตกลงอีกสองฉบับว่าด้วยการยอมรับซึ่งกันและกัน การบังคับคดีตามคำพิพากษาและคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ในคดีแพ่งและพาณิชย์

เมื่อต้นปี 2019 ระหว่างการพิจารณาผลลัพธ์จากการลงนามในข้อตกลงข้างต้น ศาลประชาชนสูงสุดจีนและเขตบริหารพิเศษมาเก๊าเห็นพ้องที่จะร่วมกันสร้างแพลตฟอร์มช่วยเหลือด้านตุลาการออนไลน์ระหว่างแผ่นดินใหญ่และมาเก๊า รวมถึงการปรับแก้และพัฒนาข้อตกลง

ปัจจุบันการก่อสร้างแพลตฟอร์มขั้นพื้นฐานได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยศาลของทั้งสองฝ่ายสามารถให้บริการเอกสารทางกฎหมายและรับหลักฐานผ่านแพลตฟอร์มได้ทันทีที่ข้อตกลงฉบับปรับปรุงใหม่ได้รับการลงนามในปี 2020 ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาได้มากขึ้นผ่านการส่ง การตรวจสอบ การประมวลผล และการติดตามทางออนไลน์

สุดท้ายนี้ หยางกล่าวว่าการส่งเสริมความช่วยเหลือด้านตุลาการระหว่างแผ่นดินใหญ่-มาเก๊าถือเป็นภารกิจแห่งยุคสมัยนี้สำหรับศาลประชาชน ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างครบถ้วนในการให้บริการตามหลักการ “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ในมาเก๊า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

copied!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.