239 views

กองทัพรถโดยสารประจำทางราว 8,000 คัน ของบริษัทเดินรถโดยสาร 6 รายในนครอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีน ต้องหยุดให้บริการและทำการฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

ทว่ารถโดยสารบางส่วนยังคงออกวิ่งรับส่งผู้โดยสารกลุ่มพิเศษ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และคนงานแนวหน้า (เช่น พนักงานห้างสรรพสินค้า, ซูเปอร์มาร์เก็ต) รวมถึงขนส่งข้าวของเครื่องใช้ระหว่างโรงพยาบาล ชุมชน และศูนย์การค้า

(บันทึกภาพเดือนกุมภาพันธ์ 2020)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

copied!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.