ปักกิ่ง, 4 ส. ค. (ซินหัว) — สำนักงานทรัพยากรน้ำกรุงปักกิ่ง (BWA) รายงานว่าความลึกเฉลี่ยของน้ำใต้ดินบริเวณพื้นที่ราบของกรุงปักกิ่งอยู่ที่ 23.32 เมตร เมื่อสิ้นเดือนพฤษภาคม ซึ่งสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 2.18 เมตร และปริมาณน้ำใต้ดินเพิ่มขึ้น 1.12 พันล้านลูกบาศก์เมตร

รายงานระบุว่าหากเทียบกับปี 2015 ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 3.16 เมตร และปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 1.62 พันล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนิน “โครงการผันน้ำจากใต้สู่เหนือ” มายังกรุงปักกิ่ง ที่ช่วยฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรน้ำของเมืองหลวง โดยระดับน้ำใต้ดินเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2016

โครงการผันน้ำฯ ขนส่งมวลน้ำ 9.5 พันล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ผ่านคลองและท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำตานเจียงโข่วในมณฑลหูเป่ยทางตอนกลางไปยังมณฑลเหอหนานและเหอเป่ย รวมถึงเทศบาลนครเทียนจินและกรุงปักกิ่ง

ทั้งนี้ ปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยของกรุงปักกิ่งอยู่ที่ 590 มิลลิเมตรในปี 2018 สูงกว่าค่าเฉลี่ยจากปี 2017 ราวร้อยละ 1

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

copied!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.