ปักกิ่ง, 15 .. (ซินหัว) — วันศุกร์ (14 ..) สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีของจีน ได้ย้ำถึงความสำคัญของการปรับปรุงกลไกเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดและระบบการจัดการเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขแห่งชาติ

สีจิ้นผิง ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) และประธานคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลางได้กำหนดข้อเรียกร้องต่างๆ ในการประชุมครั้งที่ 12 ของคณะกรรมการกลางเพื่อการปฏิรูปโดยรวมเชิงลึก (Committee for deepening overall reform)

สีชี้ว่า การปกป้องชีวิตและสุขภาพของผู้คนเป็นภารกิจสำคัญของพรรคในการปกครองประเทศ พร้อมเน้นถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างจุดอ่อนและปิดช่องโหว่ที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรค ณ ขณะนี้

สีกล่าวว่า การต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบอันเกิดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ในปัจจุบัน ถือเป็นการทดสอบระบบและความสามารถในการกำกับดูแลประเทศของจีนครั้งสำคัญ

เขาย้ำถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างกฎหมายด้านสาธารณสุข พร้อมเรียกร้องให้มีการประเมินการปรับปรุงกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรคติดเชื้อ รวมถึงการคุ้มครองสัตว์ป่า อีกทั้งกระตุ้นการสร้างกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงทางชีวภาพ โดยเน้นว่าความมั่นคงทางชีวภาพควรถูกบรรจุอยู่ในระบบความมั่นคงของชาติ

สีกระตุ้นให้มีการปฏิรูปและปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมโรค เพื่อการยับยั้งการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ การเสริมสร้างสมรรถนะในระดับปฐมภูมิ และการปรับปรุงระบบประสานงานในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่สำคัญ เช่น วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินผล ตัดสินใจ ป้องกัน และควบคุม

เขาชี้ว่า การปรับปรุงกลไกการตอบสนองฉุกเฉินเกี่ยวกับการแพร่ระบาด การยกระดับกลไกการประสานงานสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อีกทั้งการควบคุมโรค และการรักษาทางคลินิก ล้วนมีความสำคัญยิ่ง

ระบบการรักษาผู้ป่วยโรคระบาดควรได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น สีจิ้นผิงกล่าวพร้อมเสริมว่าควรมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งรวมถึงข้อมูลขนาดใหญ่ (บิ๊กดาต้า) ปัญญาประดิษฐ์ และการประมวลผลแบบคลาวด์ในหลากหลายด้าน เช่น การตรวจสอบสถานการณ์แพร่ระบาด การเสาะหาต้นตอไวรัส การป้องกันและรักษาโรคระบาด และการจัดสรรทรัพยากร

สียังเรียกร้องให้มีการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ ระบบช่วยเหลือทางการแพทย์สำหรับโรคร้าย และระบบการจัดหาเวชภัณฑ์ฉุกเฉินแบบครบวงจร

หลี่เค่อเฉียง หวังฮู่หนิง และ หานเจิ้ง ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการกลางถาวรประจำกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรองหัวหน้าคณะกรรมการกลางเพื่อการปฏิรูปโดยรวมเชิงลึก

แถลงการณ์ที่เผยแพร่หลังการประชุม ได้รายงานการทำงานของคณะกรรมการในปี 2019 และเหตุการณ์สำคัญในปี 2020 รวมถึงเอกสารด้านเศรษฐกิจตลาดสังคมนิยม ระบบบำนาญ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และอื่นๆ

เพื่อเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจตลาดสังคมนิยมในยุคใหม่ จำเป็นต้องมีการดำเนินงานตามแนวคิดการพัฒนาใหม่อย่างเต็มที่ ตลาดควรมีบทบาทในการจัดสรรทรัพยากรอย่างเต็มรูปแบบและเด็ดขาด ขณะที่รัฐบาลควรยกระดับบทบาทให้ดียิ่งขึ้น

แถลงการณ์ระบุให้ทุกฝ่ายควรพยายามสร้างระบบบำนาญระดับชาติที่มีความยุติธรรมและยั่งยืนยิ่งขึ้น ทั้งยังควรมีการจัดตั้งระบบประกันสังคมหลายชั้น และการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ คุ้มต้นทุน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฉลาด ปลอดภัย และเชื่อถือได้ ซึ่งถือเป็นเสาหลักสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แม้จะมีความท้าทายหลายประการจากทั้งในและนอกประเทศ ทว่าคณะกรรมการกลางการปฏิรูปโดยรวมเชิงลึก ได้เผยแผนการปฏิรูปในหลายด้านที่สำคัญ ทั้งที่ดำเนินไปแล้วในปี 2019 และที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังปฏิญาณจะเสนอแผนปฏิรูปสำคัญอีกจำนวนมากในปี 2020 เพื่อแก้ปัญหาหลักต่างๆ มุ่งเน้นการสร้างกลไกที่ดียิ่งขึ้น และรับรองผลการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรม ผ่านการประเมินและการตรวจสอบโดยละเอียด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

copied!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.