รื่อคาเจ๋อ, 23 ม.ค. (ซินหัว) — ชมภาพบรรยากาศสวนแสดงสินค้าเกษตรอันทันสมัยในเมืองรื่อคาเจ๋อ เขตปกครองตนเองทิเบตทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน โดยช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อำเภอไป๋หลางของเมืองรื่อคาเจ๋อ ได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมพืชผัก ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 30,000 หยวน (ประมาณ 130,000 บาท) ต่อปี ฉุดดึงชาวบ้าน 1,029 คนจาก 214 ครัวเรือนหลุดพ้นความยากจน

(บันทึกภาพวันที่ 23 ม.ค. 2020)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

copied!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.