ฮาร์บิน, 13 ม.ค. (ซินหัว) — มณฑลเฮยหลงเจียง แหล่งผลิตข้าวสำคัญของจีนได้วางแผนจะลดการใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลงและสารกำจัดวัชพืชกับพื้นที่การเกษตรในปี 2020 เพื่อส่งเสริมการเกษตรสีเขียวและความมั่นคงด้านอาหาร

รายงานการปฏิบัติงานของรัฐบาลจากการประชุมประจำปีของสภาประชาชนประจำมณฑลเฮยหลงเจียง ระบุว่า ในปี 2020 พื้นที่เพาะปลูกที่ลดการใช้สารเคมีลงจะถูกขยายเป็น 3 ล้านเฮกเตอร์ (ราว 18.75 ล้านไร่) จากเดิมในปี 2019 ซึ่งอยู่ที่ 2.67 ล้านเฮกตาร์ (ราว 16.68 ล้านไร่)

ในปี 2019 เฮยหลงเจียง มณฑลทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ได้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงลง 15,200 ตันและกว่า 2,000 ตัน ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปี 2018

เฮยหลงเจียง อันเป็นแหล่งจัดหาพืชอาหารสำคัญนานาชนิดของจีน เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง ข้าว และข้าวสาลี ได้ขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชสีเขียวและพืชอินทรีย์ ทั้งยังเดินหน้าพัฒนาการเกษตรคุณภาพสูงและประสิทธิภาพสูงด้วย

มณฑลแห่งนี้มีปริมาณการเก็บเกี่ยวสูงติดต่อกันเป็นปีที่ 16 ในปี 2019 โดยมีสถิติผลิตธัญพืชต่อปีได้มากกว่า 7.5 หมื่นล้านกิโลกรัม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

copied!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.