ปักกิ่ง, 21 พ.ย. (ซินหัว) — การศึกษาล่าสุดของจีนเปิดเผยว่าในช่วง 5 ทศวรรษที่ผ่านมา การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าวของจีนลดลงถึงร้อยละ 70

การปลูกข้าวของจีนซึ่งเป็นอันดับต้นๆ ของแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วง 5 ทศวรรษที่ผ่านมา สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในสายพันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูก รวมถึงวิถีปฏิบัติในการจัดการฟาร์ม
นักวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรจีน (CAAS) ได้ประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างครอบคลุม

จากการเปรียบเทียบความหลากหลายของสายพันธ์ุ การติดตามข้อมูล และการทำเหมืองข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในขนานใหญ่ นักวิจัยจึงพบว่าผลผลิตข้าวโดยเฉลี่ยของจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 130 ในช่วง 5 ทศวรรษที่ผ่านมา และด้วยพื้นที่ปลูกข้าวที่ค่อยๆ ขยับขึ้นไปทางเหนือ ประกอบกับการนำพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูงมาใช้ รวมถึงนวัตกรรมชลประทาน ทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าวของจีน ลดลงถึงร้อยละ 70 โดยลดการปล่อยก๊าซมีเทนไปได้มากที่สุด

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าเราสามารถเพิ่มผลผลิตข้าว ไปพร้อมๆ กับลดต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมได้ ผ่านการคัดกรองหาสายพันธุ์ข้าวที่ปล่อยมลพิษต่ำและใช้เทคนิคทางการเกษตรที่เหมาะสม ส่วนนวัตกรรมในอนาคตควรมุ่งตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปลูกข้าวดำเนินไปโดยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ แต่ก็ยังคงลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างต่อเนื่อง

อนึ่ง การศึกษาฉบับนี้ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารเอนไวรอนเมนทัล รีเสิร์ช เลตเทอรส์ (Environmental Research Letters)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

copied!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.