เวยหนิง, 29 เม.ย. (ซินหัว) — แผงโซลาร์เซลล์นับร้อยนับพันของสถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรเรียงรายเต็มเนินเขาสูงต่ำของอำเภอเวยหนิง มณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

ปัจจุบันกำลังการผลิตติดตั้งของโครงข่ายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานใหม่อันเป็นมิตรกับธรรมชาติในกุ้ยโจวได้ทะลุเกิน 10 ล้านกิโลวัตต์แล้ว หลังจากมีการเชื่อมต่อสถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอำเภอเวยหนิงเข้ากับโครงข่ายการไฟฟ้าของประเทศ

อนึ่ง กุ้ยโจวสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานใหม่ได้ 1.05 หมื่นล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เมื่อเทียบปีต่อปี ขณะที่ไตรมาสแรก (ม.ค.-มี.ค.) ของปี 2020 กุ้ยโจวสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานใหม่ได้ 3.6 พันล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงแล้ว

(บันทึกภาพวันที่ 26 และ 28 เม.ย. 2020)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.