(แฟ้มภาพซินหัว : สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง ลงพื้นที่ตรวจสอบงานอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำเฟินเหอ ในไท่หยวน เมืองเอกของมณฑลซานซี ทางตอนเหนือของจีน เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2020)

ปักกิ่ง, 13 พ.ค. (ซินหัว) — สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศและการปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง โดยได้กล่าวถึงปัญหานี้ในหลายวาระโอกาส และนี่คือสรุปวาทะสำคัญของผู้นำจีนสีจิ้นผิง

– น้ำใสและเขาเขียวเป็นสินทรัพย์อันประเมินค่ามิได้

– การอนุรักษ์นิเวศวิทยาและการปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นวาระร่วมสมัย อันจะก่อเกิดผลประโยชน์แก่คนรุ่นหลังต่อไป

– สภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาที่มั่นคงเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนของมนุษยชาติและสังคม

– เราควรยึดมั่นในการปกป้องและฟื้นฟูแบบบูรณาการ ภูเขา แม่น้ำ ผืนป่า ไร่นา ทะเลสาบ และทุ่งหญ้า และร่วมมือกันเสริมสร้างการปกป้องระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำ ส่งเสริมการปฏิวัติพลังงาน การผลิตและวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาเศรษฐกิจ

– สภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาที่ดีเป็นผลผลิตสาธารณะที่งดงามที่สุดและสวัสดิการที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดสำหรับประชาชน

– คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสังคมมั่งคั่งระดับปานกลางในทุกด้าน

– การทำลายระบบนิเวศไม่อาจทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจประสบผลได้ เพราะสภาพแวดล้อมของระบบนิเวศก็คือเศรษฐกิจ การปกป้องสิ่งแวดล้อมจึงเป็นการพัฒนาผลิตผลของเรา

– เราควรปกป้องระบบนิเวศเสมือนว่ามันมีค่าดั่งดวงตาของเรา และทะนุถนอมมันอย่างดีที่สุดเสมือนว่ามันคือชีวิตของเรา

– ประวัติความเป็นมาของอารยธรรมแสดงให้เห็นว่าความรุ่งเรืองหรือการล่มสลายของอารยธรรมนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของสภาพแวดล้อมระบบนิเวศอย่างใกล้ชิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.