ปักกิ่ง, 13 พ.ค. (ซินหัว) — หนังสือเวียนที่ออกร่วมกันโดยสำนักงานหลายแห่งและกระทรวงศึกษาธิการของจีนระบุว่าจีนตั้งเป้าที่จะสนับสนุนให้โรงเรียนระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รับสมัครบัณฑิตเข้าทำงานเป็นครูเพิ่มขึ้น

บัณฑิตมากกว่า 400,000 คนจะได้รับคัดเลือกให้เข้าทำงานเป็นครูสอนระดับชั้นตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา ขณะที่บัณฑิตอีกราว 105,000 คนจะเข้าสอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในพื้นที่ชนบทที่ยากจนในปีนี้

หนังสือเวียนระบุว่าโรงเรียนทุกแห่งสามารถว่าจ้างบัณฑิตให้เข้าทำงานเป็นครูก่อนที่พวกเขาจะสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้

นอกจากนี้จีนยังได้กระตุ้นให้โรงเรียนอนุบาลเอกชนและโรงเรียนเอกชนอื่นๆ รับสมัครบัณฑิตเข้าทำงาน ภายใต้แรงจูงใจต่างๆ อาทิ การลดภาษี และการมอบเงินอุดหนุน

(แฟ้มภาพซินหัว : ครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในมณฑลส่านซี ให้ความรู้ในการป้องกันโควิด-19 แก่นักเรียน เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2020)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.