ปักกิ่ง, 21 พ.ค. (ซินหัว) — วันพฤหัสบดี (21 พ.ค.) ไชน่า ทัวริซึม นิวส์ (China Tourism News) รายงานว่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจีนได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลังชิงหัว เพื่อก่อตั้งศูนย์วิจัยร่วมเพื่อการอนุรักษ์โบราณวัตถุด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความร่วมมือครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการบูรณาการขั้นสูงระหว่างการอนุรักษ์โบราณวัตถุกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์วิจัยร่วมฯ แห่งใหม่จะมุ่งดำเนินงานความร่วมมือรอบด้านในการเฝ้าติดตามสภาพแวดล้อมของโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์ การซ่อมแซมงานจิตรกรรม การอนุรักษ์หนังสือและเอกสารโบราณ รวมถึงด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนั้นทั้งสองฝ่ายจะจัดตั้งทีมเพื่อทำการวิจัยเทคโนโลยีสำคัญสำหรับการอนุรักษ์โบราณวัตถุด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงทำการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญสหวิทยาการในสาขานี้

(แฟ้มภาพซินหัว : นักท่องเที่ยวเดินชมภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจีน กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2020)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: