ปักกิ่ง, 22 พ.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันพฤหัสบดี (21 พ.ค.) จางเย่ซุ่ย โฆษกประจำการประชุมสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งประชาชนจีน (CPPCC) ชุดที่ 13 ครั้งที่ 3 แถลงข่าวว่าจีนมีความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณด้านการทหาร และไม่มีการ “ปกปิดงบประมาณทหาร” แต่อย่างใด

จางระบุว่าจีนยื่นรายงานค่าใช้จ่ายทางทหารให้แก่สหประชาชาติ (UN) เป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี 2007 “ตั้งแต่ที่มาของเงินไปจนถึงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ เราได้อธิบายทั้งหมด”

จางกล่าวว่าการใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศของจีนครองสัดส่วนราวร้อยละ 1.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือจีดีพี (GDP) มาเป็นเวลาหลายปี ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลกซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 2.6

นอกจากนี้ โฆษกเสริมว่ารายจ่ายทั้งหมดในด้านการป้องกันประเทศของจีนในปี 2019 คิดเป็นสัดส่วนเพียง 1 ใน 4 ของประเทศที่ใช้จ่ายด้านการป้องกันมากที่สุดในโลก และการใช้งบประมาณดังกล่าวเฉลี่ยต่อหัวประชากรของจีนเมื่อเทียบกับประเทศข้างต้น ก็อยู่ที่ราว 1 ต่อ 17 เท่านั้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.