(แฟ้มภาพซินหัว : งานเก็บเกี่ยวที่ไร่ข้าวสาลีในหมู่บ้านเหยียนหลี่ มณฑลเหอเป่ย ทางตอนเหนือของจีน เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2019)

ปักกิ่ง, 22 พ.ค. (ซินหัว) — รายงานการทำงานของรัฐบาลที่เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาในวันศุกร์ (22 พ.ค.) ระบุว่า จีนสามารถรับรองการจัดหาอาหารให้แก่ประชาชนชาวจีน 1.4 พันล้านคนด้วยความพยายามอย่างหนักของประเทศจีน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีงามและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง

เพื่อกระตุ้นยอดผลิตทางการเกษตร จีนจะเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกมาตรฐานสูง 80 ล้านหมู่ (ราว 33,333,333 ไร่) รายงานระบุดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.