เหอเถียน, 30 พ.ค. (ซินหัว) — ทัศนียภาพโฉมใหม่ของเมืองเหอเถียน ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายทากลิมากัน ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน โดยโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทันสมัยช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของเมืองแห่งนี้ให้พัฒนาไปอย่างมาก

(บันทึกภาพวันที่ 27-28 พ.ค. 2020)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.