ปักกิ่ง, 2 มิ.ย. (ซินหัว) — เมื่อวันอังคาร (2 มิ.ย.) หน่วยงานรัฐของจีนระบุว่ากรุงปักกิ่งมีความคืบหน้าในด้านการบริหารจัดการของเสีย หลังเริ่มบังคับใช้กฎแยกขยะเมื่อเดือนพฤษภาคม

คณะกรรมการบริหารจัดการเมืองของกรุงปักกิ่งจัดงานแถลงข่าวโดยระบุว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปริมาณขยะในครัวที่ผ่านการัดแยกของครัวเรือนในปักกิ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 740 ตันต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 159 เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน และเพิ่มขึ้นร้อยละ 37 เมื่อเทียบปีต่อปี

ปักกิ่งเปิดตัวโครงการแนวทาง แถบสีเขียว (Green Bands) ซึ่งจะมีการจัดเจ้าหน้าที่ผู้สวมแถบสีเขียวมาคอยปฏิบัติหน้าที่ในชุมชนเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการแยกขยะ

เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายได้ตรวจสอบเขตชุมชนกว่า 500 แห่งตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และพบว่าชุมชนส่วนมากมีการส่งเสริมให้แยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการฯ ระบุว่าปักกิ่งจะดำเนินมาตรการที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการแยกขยะ

ในปี 2019 ปริมาณการเก็บและขนส่งขยะครัวเรือนของกรุงปักกิ่งอยู่ที่ 10.116 ล้านตัน เฉลี่ยที่ 27,700 ตันต่อวัน

กระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมือง-ชนบทของจีนระบุว่ามีเขตชุมชนที่พักอาศัยที่ปฏิบัติตามกฎแยกขยะแล้วกว่าร้อยละ 70 ใน 18 เมือง อาทิ เซี่ยงไฮ้ เซี่ยเหมิน หางโจว หนิงโป กว่างโจ และเซินเจิ้น

(แฟ้มภาพซินหัว : เด็กผู้หญิงคนหนึ่งเรียนรู้เกี่ยวกับกฎการแยกขยะในแคมเปญสร้างความตระหนักถึงการบริหารจัดการของเสีย ภายในชุมชนของเขตตงเฉิง กรุงปักกิ่ง ประเทศจีนเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2020)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.