(แฟ้มภาพซินหัว : เด็กๆ ถือถุงหอมทำมือในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่ง ในนครซีอัน เมืองเอกของมณฑลส่านซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2020)

ปักกิ่ง, 25 มิ.ย. (ซินหัว) — เทศกาลเรือมังกรหรือเทศกาลตวนอู่ เป็นเทศกาลเฉลิมฉลองตามประเพณีที่จัดขึ้นในวันที่ 5 เดือน 5 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 25 มิ.ย.

ในการเฉลิมฉลองเทศกาลอันเก่าแก่นี้ ชาวจีนจะร่วมกันรับประทานบ๊ะจ่าง หรือข้าวเหนียวปั้นก้อนห่อด้วยใบไผ่หรือใบกก และจัดการแข่งขันเรือมังกร

(แฟ้มภาพซินหัว : ประชาชนร่วมแข่งขันทำบ๊ะจ่างในนครหนานชาง เมืองเอกของมณฑลเจียงซีทางตะวันออกของจีน เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : เด็กๆ เรียนรู้วิธีทำบ๊ะจ่างในเมืองหลางฝาง มณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีน เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : ครูสอนนักเรียนทำเรือมังกรกระดาษที่โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่ง ในนครซีอัน เมืองเอกของมณฑลส่านซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2020)เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : นักเรียนแข่งขัน “เรือมังกร” ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในนครซีอัน เมืองเอกของมณฑลส่านซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : ประชาชนเดินเรียงแถวข้ามสะพานในอำเภอเจิ้งเหอ มณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : นักท่องเที่ยวถ่ายรูปที่งานวัดในนครเซี่ยงไฮ้ทางตะวันออกของจีน เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : นักแสดงสวมชุดโบราณที่งานวัดในนครเซี่ยงไฮ้ทางตะวันออกของจีน เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : ครูและนักเรียนทำบ๊ะจ่างที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในนครซีอัน เมืองเอกของมณฑลส่านซีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : เด็กๆ ระบายสีไข่ในนครหนานชาง เมืองเอกของมณฑลเจียงซีทางตะวันออกของจีน เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : การแสดงเชิดมังกรที่เมืองโบราณแห่งหนึ่งในนครเซี่ยงไฮ้ทางตะวันออกของจีน เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : ประชาชนทำบ๊ะจ่างในงานที่ชุมชนจัดขึ้นในเมืองอวิ้นเฉิง มณฑลซานซีทางตอนเหนือของจีน เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : ประชาชนทำบ๊ะจ่างที่ชุมชนแห่งหนึ่งในนครกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : แพทย์แผนจีนสอนวิธีทำถุงหอมผ่านการถ่ายทอดสดหรือไลฟ์สตรีมมิงในเมืองชางโจว มณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีนเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : เด็กๆ เรียนรู้วิธีทำเชือกหลากสีในงานที่ชุมชนจัดขึ้นในนครสือเจียจวง เมืองเอกของมณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีน เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : เด็กๆ แข่งขัน “เรือมังกร” ที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในเมืองซูหนิง มณฑลซื่อชวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : เด็กๆ ทำบ๊ะจ่างในชุมชนย้ายถิ่นแห่งหนึ่งในเมืองปี้เจี๋ย มณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : เด็กๆ ร่วมเชิดมังกรที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในเมืองเอียนไถ มณฑลซานตงทางตะวันออกของจีน เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : เด็กๆ เล่น “เรือมังกร” ที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในแคว้นปกครองตนเองเซียงซี กลุ่มชาติพันธุ์ถู่เจียและเหมียว มณฑลหูหนานทางตอนกลางของจีน เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : ผู้สูงอายุคนหนึ่งแต้ม “เหล้าหรดาลแดง” หรือเหล้าสยงหวงที่หน้าผากของเด็ก ในอำเภอจื่อกุย เมืองอี๋ชาง มณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีน เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : ชาวบ้านแข่งขันทำบ๊ะจ่างในหมู่บ้านหลางจ้งจวง เมืองถังซาน มณฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีน เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : เด็กๆ ทำบ๊ะจ่างที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในเมืองถงเหริน มณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2020)
(แฟ้มภาพซินหัว : ชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยทำบ๊ะจ่างในอำเภอเซียนจวี เมืองไถโจว มณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีน เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2020)

(แฟ้มภาพซินหัว : เด็กๆ ล้างใบไม้เพื่อนำไปทำบ๊ะจ่างที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในเมืองถงเหริน มณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2020)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.