(แฟ้มภาพซินหัว : สุนัขดมกลิ่นในมณฑลจี๋หลิน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2020 )

อู่ฮั่น, 1 ก.ค. (ซินหัว) – งานวิจัยใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสารอีไบโอเมดิซีน (EBioMedicine) เผยว่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตัวใหม่สำหรับมนุษย์แสดงแนวโน้มประสบผลสำเร็จในการทดลองขั้นพรีคลินิก หรือการทดลองก่อนทดสอบในมนุษย์

ตัวเลือกวัคซีนดังกล่าวเป็นวัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ ที่ได้รับการพัฒนาและทดสอบโดยนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันไวรัสวิทยาอู่ฮั่น สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนและมหาวิทยาลัยเกษตรหัวจงที่ตั้งอยู่ในอู่ฮั่น

ทีมวิจัยได้สร้างไวรัสลูกผสมตัวใหม่ที่ชื่อว่า VEEV-RABV-G โดยแทนที่โปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างทั้งหมดของไวรัสโรคไข้สมองอักเสบจากเวเนซุเอลา (VEEV) ด้วยไกลโคโปรตีน (glycoprotein) ของไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า (RABV-G) ซึ่งเป็นโปรตีนโครงสร้างเดี่ยว

นักวิทยาศาสตร์ระบุว่าไวรัสโรคไข้สมองอักเสบจากเวเนซุเอลาถูกใช้เป็นพาหะวัคซีนสำหรับโรคติดเชื้อจำนวนมาก จางโป๋ ผู้นำนักวิจัยชี้ว่า VEEV-RABV-G ในการศึกษานี้แตกต่างจากการสร้างก่อนหน้า โดยมันสามารถแพร่พันธุ์ตัวเองจนมีความรุนแรงสูงในการเพาะเลี้ยงเซลล์โดยไม่ต้องมีโปรตีนโครงสร้างอื่นๆ ช่วยเหลือ

ตัวเลือกวัคซีนนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในแบบจำลองหนู มันสามารถกระตุ้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในขนาดที่ค่อนข้างต่ำ ในขณะที่ทำให้เกิดการอักเสบน้อยกว่าและมีผลข้างเคียงน้อยกว่าเมื่อเทียบกับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าที่ใช้กันทั่วไป

ทั้งนี้ ประเทศจีนได้เพิ่มความพยายามในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยกำหนดเป้าหมายที่จะดำเนินโปรแกรมลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้สุนัขทั่วประเทศ และฉีดวัคซีนให้สุนัขที่จดทะเบียนครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 90 ภายในปี 2020 ตามแผนปฏิบัติการระดับชาติที่ออกโดยหน่วยงานด้านการเกษตรในปี 2017

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.