(แฟ้มภาพซินหัว : สะพานเชื่อมเมืองหนานทงและเมืองจางเจียกั่ง ที่ทอดตัวข้ามแม่น้ำแยงซีในมณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน วันที่ 1 ก.ค. 2020)

หนานจิง, 2 ก.ค. (ซินหัว) — จีนเปิดใช้งานสะพานขึงรถยนต์-รถไฟ ที่มีช่วงสะพานยาวที่สุดในโลก ในมณฑลเจียงซูทางตะวันออกของประเทศ เมื่อวันพุธ (1 ก.ค.)

สะพานทอดข้ามแม่น้ำแยงซี แม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในจีนแห่งนี้ มีความยาว 11,072 เมตร เชื่อมเมืองหนานทงและเมืองจางเจียกั่งในมณฑลเจียงซูเข้าด้วยกัน โดยชั้นบนของสะพานมีทางด่วนขนาด 6 ช่องจราจร และชั้นล่างมีรางรถไฟ 4 ราง

(แฟ้มภาพซินหัว : สะพานเชื่อมเมืองหนานทงและเมืองจางเจียกั่ง ที่ทอดตัวข้ามแม่น้ำแยงซีในมณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน วันที่ 1 ก.ค. 2020)

เหยียนจื้อกัง รองหัวหน้าวิศวกรสำนักงานใหญ่การก่อสร้างสะพานกล่าวว่าสะพานที่มีช่วงสะพานหลัก (Main Span) ยาว 1,092 เมตรแห่งนี้ เป็นสะพานขึงรถ-รถไฟแห่งแรกของโลกที่มีช่วงสะพานหลักยาวเกิน 1,000 เมตร

โครงการก่อสร้างสะพานแห่งนี้ใช้เหล็กกล้า 480,000 ตัน ซึ่งมากกว่าปริมาณที่ใช้ในการก่อสร้างสนามกีฬา “รังนก” ที่ใช้ในการจัดงานแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปักกิ่ง 2008 และใช้คอนกรีต 2.3 ล้านลูกบาศก์เมตร

(แฟ้มภาพซินหัว : สะพานเชื่อมเมืองหนานทงและเมืองจางเจียกั่ง ที่ทอดตัวข้ามแม่น้ำแยงซีในมณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน วันที่ 1 ก.ค. 2020)

สะพานแห่งนี้สามารถต้านทานพายุไต้ฝุ่นรุนแรง และทนต่อแรงปะทะจากเรือที่มีระวางขับน้ำ 100,000 ได้

สะพานแห่งนี้จะช่วยบรรเทาความหนาแน่นของการจราจรทางถนนและทางราง ตลอดจนส่งเสริมการบูรณาการในภูมิภาคของพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี

ทั้งนี้ เมื่อปี 2019 จีนได้เผยแผนการพัฒนาแบบบูรณาการของภูมิภาคพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี ซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีพลวัต การเปิดกว้าง และมีนวัตกรรมทางเศรษฐกิจสูงสุดในประเทศ โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมของภูมิภาคแห่งนี้คิดเป็นประมาณ 1 ใน 4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศจีน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.