(แฟ้มภาพซินหัว: ภาพถ่ายทางอากาศของอำเภอปกครองตนเองถ่าสือคู่เอ่อร์ก้าน เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2020)

อุรุมชี, 5 ก.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันเสาร์ (4 ก.ค.) หน่วยงานท้องถิ่นของอำเภอปกครองตนเองถ่าเสินคู่เอ่อร์ก้าน เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน ระบุว่า ปัจจุบันเครือข่ายสายใยแก้วนำแสง (fiber optic network) ครอบคลุมทั่วทั้งอำเภอแล้ว ทำให้ประชาชนในอำเภอสามารถรับสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์กันถ้วนหน้า

อำเภอแห่งนี้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของเมืองคัชการ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ความสูงเฉลี่ยกว่า 4,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และเป็นอำเภอที่สูงที่สุดของซินเจียง

โครงการเครือข่ายสายใยแก้วนำแสงนี้ช่วยให้ประชาชนกว่า 5,2000 ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีภูมิประเทศเป็นภูเขาแห่งนี้สามารถรับชมข่าวสารและความบันเทิงจากวิทยุและโทรทัศน์ได้

ผู้อำนวยการสำนักอุตสาหกรรมและสารสนเทศของคัชการ์ระบุว่า เครือข่ายสายใยแก้วนำแสงนี้ไม่เพียงพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เท่านั้น แต่ยังมีส่วนสำคัญในการช่วยบรรเทาความยากจนอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.