(แฟ้มภาพซินหัว : โครงการส่งกระแสไฟฟ้าที่อำเภอซ่านซ่าน เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 21 ก.ย. 2018)

อุรุมชี, 8 ก.ค. (ซินหัว) — การไฟฟ้าแห่งประเทศจีน สาขาซินเจียง เปิดเผยว่าเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ได้จัดส่งกระแสไฟฟ้าไปยังพื้นที่ต่างๆ รวม 4.39 หมื่นล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงในช่วงครึ่งแรกของปี 2020 เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.9 เมื่อเทียบปีต่อปี

การไฟฟ้าฯ ระบุว่ากระแสไฟฟ้าทั้งหมด 4.39 หมื่นล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง แบ่งเป็นกระแสไฟฟ้าที่ผลิตด้วยพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลักรวม 1.21 หมื่นล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

การไฟฟ้าฯ ได้ยกระดับการซ่อมบำรุงและการใช้หุ่นยนต์ตรวจสอบอุปกรณ์และสายส่งไฟฟ้า พร้อมจัดการฝึกซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉินเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยของช่องทางส่งกระแสไฟฟ้า

จางจวิน เจ้าหน้าที่ศูนย์การค้ากระแสไฟฟ้าซินเจียง เผยว่ากระแสไฟฟ้าช่วยลดการใช้ถ่านหินลง 14 ล้านตัน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 37.8 ล้านตัน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 120,000 ตัน และก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ 100,000 ตัน

ซินเจียงเป็นภูมิภาคที่มีทรัพยากรถ่านหินและพลังงานลมอุดมสมบูรณ์ โดยศูนย์ฯ ระบุว่าปัจจุบันซินเจียงจัดส่งกระแสไฟฟ้าไปให้ 19 ภูมิภาคของประเทศ ซึ่งส่วนมากซื้อกระแสไฟฟ้าจากซินเจียงเพื่อช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่น

อนึ่ง ซินเจียงจัดส่งกระแสไฟฟ้าไปยังภูมิภาคอื่นกว่า 7.12 หมื่นล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงในปี 2019 เพิ่มขึ้น 1.4 เท่าจากปีก่อนหน้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.