(แฟ้มภาพซินหัว : ภาพถ่ายทางอากาศแสดงภาพตลาดกลางคืนนานาชาติถ่าวานซิ่งซุ่น ในเมืองเสิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 7 มิ.ย. 2020)

ปักกิ่ง, 10 ก.ค. (ซินหัว) — ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงเป็นประธานลงมติเมื่อวันพุธ (8 ก.ค.) ว่าจีนจะนำเสนอนโยบายเพื่อการบริการที่ดีขึ้นต่อทุกภาคส่วนของตลาด พร้อมอำนวยความสะดวกในการจ้างงานและการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ซึ่งนับเป็นความพยายามอย่างหนึ่งที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและกระตุ้นผู้เล่นในตลาด

เพื่อรักษาเสถียรภาพในพื้นที่หลักทั้ง 6 แห่ง และขยายการคุ้มครองในพื้นที่สำคัญอีก 6 แห่ง ที่ประชุมได้เรียกร้องให้มีการส่งมอบนโยบายบรรเทาทุกข์ทั้งหมดในด้านการคลัง ประกันสังคม และการเงิน เพื่อสนับสนุนทุกภาคส่วนของตลาดมากกว่า 100 ล้านแห่ง พร้อมทั้งจัดตั้งปฏิรูปการสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มุ่งเน้นตลาดในระดับโลก ซึ่งอยู่ภายในกรอบของกฎหมายที่เหมาะสม เพื่อกระตุ้นให้ตลาดมีชีวิตชีวามากขึ้น

การประชุมครั้งนี้ได้ยอมรับแนวทางในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในอนาคต และการให้บริการที่ดีกว่าแก่ผู้เล่นในตลาด

“แนวทางดังกล่าวยึดตามหลักความเป็นจริงและมุ่งผลในระยะยาว โดยมุ่งเน้นที่การให้บริการที่ดีกว่าสำหรับผู้เล่นในตลาด แม้ว่าจะไม่มีการกำหนดเป้าการเติบโตของจีดีพีที่เฉพาะเจาะจงในปีนี้ แต่มีการระบุเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในด้านอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มการจ้างงานในเมือง 9 ล้านตำแหน่ง และรักษาภาคส่วนต่างๆ ของตลาดกว่า 100 ล้านหน่วย   หากเราบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้ เราอาจมั่นใจได้ว่าเป้าหมายหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปีนี้จะประสบผล” หลี่เค่อเฉียงกล่าว

มาตรการปฏิรูปต่างๆ ข้างต้นดำเนินการโดยรัฐบาลส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการเปิดธุรกิจใหม่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา อาทิ การปรับลดขั้นตอนการอนุมัติ ใช้นวัตกรรมด้านการกำกับดูแล ตลอดจนให้บริการที่ดีขึ้น แนวทางที่ได้รับการอนุมัติล่าสุดเน้นย้ำว่าการปฏิบัติที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของตลาดในช่วงเวลาของการยับยั้งโรคโควิด-19 ควรถูกทำให้เป็นระบบตามความจำเป็นอย่างทันท่วงที

“หากเราลดภาษี-ค่าธรรมเนียมและให้การสนับสนุนทางการเงินในปีนี้ พร้อมกับที่สถาบันการเงินลดหย่อนดอกเบี้ยตามความเหมาะสมตามหลักการตลาด ธุรกิจต่างๆ ก็จะสามารถผ่านช่วงเวลาแห่งความพยายามนี้ได้ ซึ่งนับเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เหมาะสมเช่นกัน”

(แฟ้มภาพซินหัว : เจ้าหน้าที่บริการภาษี (ขวา) ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัทแห่งหนึ่งกรอกใบสมัครเพื่อลดภาษีและค่าธรรมเนียมของบริษัทในเมืองฝูโจว เมืองเอกของมณฑลฝูเจี้ยน ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 21 ส.ค. 2019)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.