(แฟ้มภาพซินหัว : ตึกสูงระฟ้าในย่านศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ของกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2020)

ปักกิ่ง, 22 ก.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันอังคาร (21 ก.ค.) คณะรัฐมนตรีจีนได้เผยแพร่เอกสารแนวทางเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของจีนและเอื้อประโยชน์ให้ทุกภาคส่วนของตลาดยิ่งขึ้น

เอกสารเน้นถึงนโยบายและมาตรการ 6 ประเภท อาทิ ขั้นตอนการอนุมัติเงินทุนและโครงการการก่อสร้างที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ กระบวนการอนุมัติและเงื่อนไขทั่วไปของผู้ประกอบการที่ง่ายดายยิ่งขึ้น และการปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เหมาะสมกับการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศ

ไม่เพียงเท่านั้น เอกสารยังย้ำความสำคัญของการสนับสนุนการจ้างงานและการเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการแก่ภาคธุรกิจ และกลไกระยะยาวด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

ขณะเดียวกัน เอกสารระบุว่าควรลดเกณฑ์การเข้าสู่ตลาดสำหรับภาคการศึกษา บริการทางการแพทย์ และการกีฬา พร้อมกำจัดอุปสรรคที่ไม่สมเหตุสมผลทั้งปวง

สุดท้ายนี้ เอกสารย้ำว่าควรเดินหน้ากำจัดกำแพงด้านการดำเนินการและการลงทุนของกิจการที่ได้รับเงินลงทุนจากต่างชาติ หรือบริษัทการค้าต่างประเทศ ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การมอบอำนาจให้เมืองระดับแคว้นขึ้นไปสามารถขึ้นทะเบียนบริษัทที่ได้รับเงินลงทุนจากต่างประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.