(แฟ้มภาพซินหัว : สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ผู้เป็นเลขาธิการใหญ่ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) และประธานคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลาง เป็นประธานการประชุมสัมมนากับผู้ประกอบการในกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2020)

ปักกิ่ง, 22 ก.ค. (ซินหัว) – เมื่อวันอังคาร (21 ก.ค.) สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้ประกอบการ และสรุปสาระสำคัญเรื่องการสร้างชีวิตชีวาแก่ทุกภาคส่วนของตลาด พร้อมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการ

สีจิ้นผิง ผู้เป็นเลขาธิการใหญ่ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) และประธานคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลาง เรียกร้องให้ธุรกิจองค์กรเพิ่มความพยายามที่จะสร้างบทบาทให้มากกว่าเดิม และคว้าความสำเร็จในการพัฒนาอันยิ่งใหญ่

นอกจากนี้ยังมีวังหยาง หวังฮู่หนิง หานเจิ้ง และสมาชิกกรรมการถาวรกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั้งหมดเข้าร่วมประชุมด้วย

ในการประชุม ผู้ประกอบการทั้ง 7 รายได้แสดงความคิดเห็นและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน มาตรการปกป้องทุกภาคส่วนของตลาด นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การปฏิรูปเชิงลึก รวมถึงแผนพัฒนาระยะ 5 ปีฉบับที่ 14 ซึ่งสีจิ้นผิงมีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาและกล่าวคำปาฐกถาที่สำคัญหลังจากนั้น

สีจิ้นผิงกล่าวว่า “ด้วยความพยายามร่วมกันของทั้งประเทศ จีนจึงประสบผลสำเร็จเชิงยุทธศาสตร์อย่างยิ่งใหญ่ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ในขณะที่เศรษฐกิจของจีนก็มีผลการดำเนินงานที่มั่นคงพร้อมส่งสัญญาณของการพัฒนา”

(แฟ้มภาพซินหัว : สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ผู้เป็นเลขาธิการใหญ่ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) และประธานคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลาง เป็นประธานการประชุมสัมมนากับผู้ประกอบการในกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2020)

ที่ผ่านมาจีนอยู่ในระดับแนวหน้าของการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ตลอดจนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งสถานการณ์ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้

สีจิ้นผิงกระตุ้นให้เพิ่มความมั่นใจที่จะลุกขึ้นมาเผชิญหน้าความท้าทาย ท่ามกลางความอุตสาหะพยายามที่จะชดเชยความสูญเสียอันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรค และมุ่งมั่นต่อสู้เพื่อผลลัพธ์ที่ดีในการพัฒนาเศรษฐกิจตลอดปีที่เหลือ

ทุกภาคส่วนของตลาดมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการต่อสู้กับศึกโรคระบาดของประชาชนด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จับมือกันเอาชนะอุปสรรค ต่อสู้อย่างหนักเพื่อช่วยเหลือตัวเองให้อยู่รอด ทั้งยังให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต้านโรคระบาดแก่สังคม

ในการประชุม สีจิ้นผิงแสดงความขอบคุณต่อทุกภาคส่วนของตลาดอย่างจริงใจที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

สีจิ้นผิงเสนอให้เสริมสร้างการสนับสนุนเชิงนโยบาย กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของตลาดมีชีวิตชีวา เพื่อให้พวกเขาอยู่รอดและเจริญเติบโตไปพร้อมกัน

สีจิ้นผิงย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องนำนโยบายการคลังเชิงรุกและเห็นผลมาใช้ รวมถึงนโยบายการเงินที่ชาญฉลาดกว่าเดิม โดยปรับใช้อย่างยืดหยุ่นเพื่อให้นโยบายมหภาคให้ผลตรงจุดและทันต่อเวลามากขึ้น

(แฟ้มภาพซินหัว : สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ผู้เป็นเลขาธิการใหญ่ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) และประธานคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลาง เป็นประธานการประชุมสัมมนากับผู้ประกอบการในกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2020)

ด้านการลดภาษีและค่าธรรมเนียม รวมถึงการลดค่าเช่าและอัตราดอกเบี้ย ควรมีการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจว่า นโยบายบรรเทาทุกข์ประสบผลสำเร็จในเบื้องต้น และก่อเกิดประโยชน์ต่อตลาดโดยตรง

นอกจากนี้ เขายังย้ำถึงมาตรการอีกหลายอย่างในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ทุกภาคส่วนของตลาด พัฒนาบริการทางการเงินที่ทั่วถึง และค้ำจุนผลิตภัณฑ์สำหรับส่งออกโดยนำมาจัดจำหน่ายในประเทศ

สีจิ้นผิงเสนอว่าควรสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มุ่งเน้นตลาด โดยยึดตามหลักกฎหมายและเป็นสากล กระตุ้นให้มีการบังคับใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จีนควรใช้รายการข้อจำกัดสำหรับการลงทุนเพื่อการซื้อขายในตลาดและกฎหมายการลงทุนต่างประเทศอย่างเข้มงวด พร้อมขยายขอบเขตการเข้าถึงตลาดและอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน

สีจิ้นผิงเน้นย้ำถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจริงใจระหว่างรัฐบาลและธุรกิจ รัฐบาลควรพิจารณาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการเมื่อกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจ

(แฟ้มภาพซินหัว : สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ผู้เป็นเลขาธิการใหญ่ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) และประธานคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลาง เป็นประธานการประชุมสัมมนากับผู้ประกอบการในกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2020)

จีนควรให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพสูงขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเริ่มตั้งต้นในจีนและเติบโตขึ้นมาในตลาดจีนได้

รัฐบาลควรให้ความสนใจต่อการพัฒนาธุรกิจที่บุคคลเป็นเจ้าของ สนับสนุนนโยบายที่ตรงเป้าและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อช่วยพวกเขาแก้ปัญหาเรื่องค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ภาษี ประกันสังคม และการเงิน

สีจิ้นผิงเรียกร้องให้ผู้ประกอบการส่งเสริมความเป็นเจ้าของกิจการและสรรหาหนทางพัฒนาตนเองในแง่ของความรักชาติ นวัตกรรม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และวิสัยทัศน์ระดับโลก เพื่อนำพาธุรกิจให้รอดพ้นจากชะตากรรมที่เป็นอยู่และก้าวไปสู่อนาคตที่สดใส

สีจิ้นผิงสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีบทบาทในการสร้างการพัฒนารูปแบบใหม่ๆ ในยุคสมัยใหม่ สร้างระบบเศรษฐกิจที่ทันสมัย และผลักดันการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง

สีจิ้นผิงย้ำว่าผู้ประกอบการควรมีความกล้าที่จะพัฒนานวัตกรรมในองค์กรการผลิต เทคโนโลยี และตลาด อีกทั้งควรให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีและการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ของผู้ปฏิบัติงานและสร้างองค์กรให้มีศักยภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.