(แฟ้มภาพซินหัว : แม่ค้าจัดเรียงต้นหอมในศูนย์การค้าผักของตลาดค้าส่งซินเจียง จิ่วติ่ง ในเมืองอุรุมชี เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 1 ส.ค. 2020)

อุรุมชี, 3 ส.ค. (ซินหัว) — วันจันทร์ (3 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนครอุรุมชี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เปิดเผยว่าตลาดเกษตรกรทุกแห่งในอุรุมชีได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดทำการอีกครั้งภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่เข้มงวดยิ่งขึ้น

จงเหม่ยเหวิน รองหัวหน้าสำนักกำกับดูแลตลาดประจำอุรุมชี ระบุว่าตลาดเกษตรกรเหล่านี้ถือเป็นพื้นที่สำคัญในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 เนื่องจากมีประชาชนเดินทางเยือนเป็นจำนวนมาก โดยอุรุมชีได้ปรับใช้มาตรการป้องกันที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส

รายงานระบุว่าผู้ที่จะเดินทางเข้าตลาด ซึ่งรวมถึงพนักงาน พ่อค้าแม่ค้า และพนักงานขับรถ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานยืนยันว่ามีผลตรวจโรคโควิด-19 เป็นลบ และเข้ารับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ทั้งยังต้องลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวและทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะก่อนเข้าตลาดทุกครั้ง

ขณะเดียวกันจะมีการตรวจตราตลาดเป็นประจำทุกวัน และดำเนินการทดสอบกรดนิวคลีอิกให้แก่พนักงานและผู้ค้าทุกคน 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยกระดับการเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบกรดนิวคลีอิก และตรวจคัดกรองอาหารนำเข้า โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ผักและผลไม้

ทั้งนี้ รายงานประจำวันของคณะกรรมการสุขภาพประจำภูมิภาคระบุว่าซินเจียงตรวจพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ได้รับการยืนยันผลเพิ่ม 28 ราย ในวันอาทิตย์ (2 ส.ค.) ซึ่งล้วนอยู่ในเมืองอุรุมชี ส่งผลให้ซินเจียงมีผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ได้รับการยืนยันผลสะสม 590 ราย ส่วนผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการรวมอยู่ที่ 116 ราย และผู้อยู่ภายใต้การสังเกตการณ์ทางการแพทย์อยู่ที่ 14,939 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.