(แฟ้มภาพซินหัว : ทุ่งกังหันผลิตไฟฟ้าพลังงานลมในอำเภอเวยหนิง มณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 27 เม.ย. 2020)

ปักกิ่ง, 6 ส.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันพุธ (5 ส.ค.) สำนักบริหารพลังงานแห่งชาติ (NEA) ของจีน เปิดเผยว่าจีนจะสนับสนุนการก่อสร้างโครงการต่างๆ ที่เอื้ออำนวยความสะดวกแก่การเชื่อมต่อพลังงานลมและแสงอาทิตย์เข้ากับโครงข่ายไฟฟ้าด้วยหลักความเสมอภาคของราคา (price parity)

หนังสือเวียนที่ออกโดยสำนักฯ และคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) ระบุว่าจีนจะดำเนินโครงการพลังงานลมและแสงอาทิตย์แบบไม่อาศัยเงินอุดหนุนจากรัฐ เพื่อเดินหน้าเพิ่มกำลังผลิตติดตั้งและผลผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน โดยมุ่งผลักดันการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีด้านพลังงาน (Energy Transformation)

ไฟฟ้าพลังงานลมติดตั้งที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าจะแตะ 11.4 ล้านกิโลวัตต์ ส่วนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะแตะ 33.1 ล้านกิโลวัตต์ ในปี 2020 โดยสำนักฯ ระบุว่าโครงการเหล่านี้จะผลักดันการลงทุนมูลค่ารวมราว 2.2 แสนล้านหยวน (ราว 9.85 แสนล้านบาท) และสร้างตำแหน่งงานใหม่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมนี้ สำนักฯ เผยว่าจะเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการติดตามการพัฒนาและก่อสร้างโครงการลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.