ฝู่หยวน, 8 ส.ค. (ซินหัว) — ชมทิวทัศน์สุดสวยงามและมีระเบียบของหมู่บ้านจวาจี๋ ซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์เฮ่อเจ๋ออาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่ ในเมืองฝู่หยวน มณฑลเฮยหลงเจียงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หมู่บ้านจวาจี๋ได้ใช้ประโยชน์จากประเพณีพื้นบ้านอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาชนบทที่หมู่บ้านกำลังดำเนินรอยตาม

(บันทึกภาพวันที่ 7 ส.ค. 2020)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.