(แฟ้มภาพซินหัว : อ่างเก็บน้ำหลิวเจียเสียระบายมวลน้ำหลากจากแม่น้ำเหลือง ในแคว้นปกครองตนเองหลินเซี่ย กลุ่มชาติพันธุ์หุย มณฑลกานซู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 21 ก.ค. 2020)

เจิ้งโจว, 11 ส.ค. (ซินหัว) — วันอังคาร (11 ส.ค.) กระทรวงทรัพยากรน้ำของจีน ประกาศการรับมือภาวะฉุกเฉินจากอุทกภัย ระดับ 4 ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดของระบบรับมือภาวะฉุกเฉินที่แบ่งเป็นสี่ระดับ บริเวณตอนต้นของแม่น้ำเหลือง แม่น้ำสายยาวอันดับ 2 ของประเทศ

คณะกรรมการอนุรักษ์แม่น้ำเหลือง สังกัดกระทรวงฯ ระบุว่าสถานีอุทกวิทยาถังไหน่ไฮ่ ซึ่งตั้งอยู่ต้นแม่น้ำเหลือง ตรวจวัดระดับน้ำหลากสูงสุดเมื่อ 07.06 น. ของวันอังคาร (11 ส.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น โดยมีกระแสน้ำไหลผ่านต่อวินาทีอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตร จัดเป็นมวลน้ำหลากระลอกที่ 4 ของแม่น้ำเหลืองในปีนี้

คณะกรรมการฯ ได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเสริมสร้างการตรวจสอบทำนบกั้นน้ำและแผนงานอพยพ พร้อมทั้งกระตุ้นสำนักการจัดการอ่างเก็บน้ำทุกแห่งปฏิบัติตามคำสั่งควบคุมอุทกภัยเพื่อความปลอดภัยของชีวิตประชาชน

473 views

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.