(แฟ้มภาพซินหัว: นักท่องเที่ยวรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2020)

ปักกิ่ง, 11 ส.ค. (ซินหัว) — สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลางของจีนย้ำถึงการยุติพฤติกรรมการกินทิ้งกินขว้าง และเรียกร้องให้ส่งเสริมความประหยัดมัธยัสถ์ระหว่างการให้โอวาท

สีจิ้นผิงระบุว่าปัญหาการเปลืองอาหารเป็นเรื่องที่น่าตระหนกและชวนให้เจ็บปวดอย่างยิ่ง และย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องสำนึกว่าความมั่นคงทางอาหารนั้นยังคงเป็นปัญหา โดยเฉพาะท่ามกลางผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) แม้ว่าจีนจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องก็ตาม

สีจิ้นผิงย้ำถึงการส่งเสริมกฎหมายและการควบคุมดูแล การดำเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพ และการสร้างกลไกในระยะยาวเพื่อหยุดยั้งการเปลืองอาหาร

สีจิ้นผิงยังกล่าวถึงความจำเป็นในการเดินหน้าสร้างเสริมความตระหนักให้สาธารณชนเกี่ยวกับปัญหาการเปลืองอาหาร ความจำเป็นในการสร้างนิสัยมัธยัสถ์อดออม และความจำเป็นในการบ่มเพาะสภาพสังคมที่มองการสิ้นเปลืองเป็นเรื่องน่าอับอายและมองการประหยัดมัธยัสถ์ว่าเป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การชื่นชม

สีจิ้นผิงให้ความสำคัญอย่างมากกับความมั่นคงทางอาหาร และได้เรียกร้องหลายครั้งให้มีการส่งเสริมธรรมเนียมสังคมในด้านความมัธยัสถ์และไม่สิ้นเปลือง โดยสีจิ้นผิงได้เน้นถึงความจำเป็นในการยุติการเปลืองอาหารมาโดยตลอดในหลายโอกาสที่ผ่านมา

เมื่อเดือนมกราคม 2013 สีจิ้นผิงได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว และคอยแนะแนวทางหลายครั้งนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาให้เพิ่มความพยายามในด้านต่างๆ เช่น การบังคับใช้ข้อบังคับเชิงระบบ การปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด การควบคุมดูแลและตรวจสอบอย่างเข้มงวด รวมถึงกลไกการลงโทษอย่างรุนแรง เพื่อควบคุมการละเมิดระเบียบ วินัย และกฎหมายด้านการบริโภคที่เป็นการใช้เงินทุนของรัฐ

สีจิ้นผิงยังระบุอย่างชัดเจนถึงการลดการเปลืองอาหารในโรงเรียน รวมถึงการสร้างเสริมให้นักเรียนตระหนักรู้และประพฤติตนอย่างมัธยัสถ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

1 COMMENT

  1. […] สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า สีจิ้นผิง ประธานาธิบดี จีน เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลางของจีนย้ำถึงการยุติพฤติกรรมการกินทิ้งกินขว้าง และเรียกร้องให้ส่งเสริมความประหยัดมัธยัสถ์ระหว่างการให้โอวาท […]

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.