เค่อสือเค่อเถิง, 13 ส.ค. (ซินหัว) — ชมผลงานการเปลี่ยนพื้นที่ทะเลทรายให้กลายเป็นป่าบริเวณใกล้แม่น้ำซีลามู่หลุน อำเภอเค่อสือเค่อเถิง เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ทางตอนเหนือของจีน โดยมีภาพเปรียบเทียบกับช่วงก่อนดำเนินโครงการเมื่อปี 2017

(บันทึกภาพวันที่ 12 ส.ค. 2020)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.