(แฟ้มภาพประกอบ : กาเซลล์พรีวอลสกีส์ในสถานีคุ้มครอง ทางฝั่งใต้ของทะเลสาบชิงไห่ เดือนสิงหาคมปี 2020)

ซีหนิง, 26 ส.ค. (ซินหัว) — เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติจีนของทะเลสาบชิงไห่ ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำเค็มในแผ่นดินขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ในมณฑลชิงไห่ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน พบว่ากาเซลล์พรีวอลสกีส์ (Przewalski’s gazelle) มีประชากรเพิ่มขึ้น

ข้อมูลจากสำนักบริหารเขตอนุรักษ์แสดงให้เห็นว่า จำนวนกาเซลล์สายพันธุ์ดังกล่าวที่อาศัยอยู่ใกล้ทะเลสาบชิงไห่ในปัจจุบันมีมากกว่า 2,700 ตัว เพิ่มขึ้นจากมากกว่า 300 ตัวในปี 1994

“เพื่อปกป้องกาเซลล์สายพันธุ์นี้ให้ดียิ่งขึ้น หน่วยงานบริหารของเขตอนุรักษ์ธรรมชาติจึงได้ก่อตั้งสถานีคุ้มครองในปี 2004 ด้วยความมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือและขยายพันธุ์สัตว์ชนิดนี้” อู๋หย่งหลิน เจ้าหน้าที่สถานีกล่าว

กาเซลล์พรีวอลสกีส์เคยพบได้ทั่วไปทางตอนเหนือและตะวันตกของจีน รวมทั้งเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน มณฑลกานซู่ มณฑลชิงไห่ และเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สัตว์ดังกล่าวมีให้เห็นบริเวณใกล้ทะเลสาบชิงไห่เท่านั้น จึงถูกระบุว่าเป็นสัตว์ ‘ใกล้สูญพันธุ์’ ในบัญชีแดงของของสหภาพระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองระดับ 1 ของจีน

ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. ถึง 5 ส.ค. ของปี 2020 นี้ มีกาเซลล์พรีวอลสกีส์ 15 ตัวถือกำเนิดขึ้นมาในสถานีป้องกัน

“ด้วยความพยายามในการอนุรักษ์ที่มากขึ้น ส่งผลให้จำนวนกาเซลล์พรีวอลสกีส์ที่อยู่ใกล้ทะเลสาบเพิ่มขึ้นและกลายเป็นแหล่งผลิตพันธุกรรมที่ดีสำหรับการรักษาและสืบพันธุ์ต่อไป” อู๋กล่าว

อนึ่ง ทะเลสาบชิงไห่ได้รับการขนานนามว่าเป็น ‘ทะเลสาบที่สวยที่สุดในจีน’ และมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ระบบนิเวศของที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.