(แฟ้มภาพซินหัว : นักเรียนโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งเรียนรู้วิธีการแปรงฟันที่ถูกต้อง ในนครเหอเฝย เมืองเอกของมณฑลอันฮุยทางตะวันออกของจีน วันที่ 17 ก.ย. 2019)

ปักกิ่ง, 27 ส.ค. (ซินหัว) — หน่วยงานด้านสุขภาพของจีนได้กระตุ้นให้เพิ่มความพยายามส่งเสริมการตระหนักรู้ด้านสุขภาพช่องปากในหมู่ประชาชน โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์เนื่องในวันดูแลฟันของจีน ซึ่งตรงกับวันที่ 20 ก.ย. ของทุกปี

หนังสือเวียนจากสำนักป้องกันและควบคุมโรค สังกัดคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีน (NHC) ระบุว่าแนวคิดของโครงการรณรงค์ในปี 2020 คือ “สุขภาพฟันคือสุขภาพโดยรวม” โดยมุ่งเน้นเรื่องการเลือกรับประทานอาหารอย่างสมดุลเพื่อรักษาสุขภาพฟัน

หนังสือเวียนดังกล่าวเสนอให้หน่วยงานและสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมความตระหนักรู้ในหมู่ประชาชน และกระตุ้นประชาชนดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพดี พร้อมกำหนดการฝึกอบรมบุคลากรที่ทำหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเพิ่มขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.