(แฟ้มภาพซินหัว: เครนยกตู้คอนเทนเนอร์ที่ศูนย์โลจิสติกส์ในเมืองเหลียนอวิ๋นก่าง มณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2020)

ปักกิ่ง, 27 ส.ค. (ซินหัว) — สีจิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประเมินแนวโน้มอนาคตของประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ว่าการพัฒนาของจีนกำลังมุ่งไปสู่ก้าวใหม่ โดยจีนกำลังเตรียมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสำหรับอีก 5 ปีข้างหน้า

สีจิ้นผิงแถลง ณ การประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและสังคมที่จัดขึ้นในสัปดาห์นี้ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปีฉบับถัดไป ซึ่งเป็นฉบับที่ 14 ครอบคลุมระหว่างปี 2021-2025 กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยจะเป็นแผนในช่วงห้าปีแรกแห่งการเดินทางครั้งใหม่ของจีนไปสู่การสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่อย่างสมบูรณ์แบบ และมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายแห่งศตวรรษลำดับที่ 2

จีนจะมุ่งไปสู่ก้าวใหม่แห่งการพัฒนาได้อย่างไร? แผนงานทางเศรษฐกิจและสังคมของจีนหลังสิ้นสุดโรคระบาดเป็นอย่างไร? ต่อไปนี้คือรายละเอียดส่วนหนึ่งจากการประชุม

มองไกลสู่อนาคต

แผนดังกล่าวที่จัดทำขึ้นทุกๆ 5 ปีนับตั้งแต่ปี 1953 เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบการกำกับดูแลประเทศของจีน โดยเป็นการตั้งเป้าหมายการเติบโต และกำหนดนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้การดำเนินยุทธศาสตร์ชาติสอดคล้องกับยุคสมัย

ณ การประชุมซึ่งจัดขึ้นในสัปดาห์นี้ สีจิ้นผิงย้ำอีกครั้งว่าโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในรอบศตวรรษ และย้ำถึงการปรับใช้มุมมองในระยะยาว การจับกระแสแห่งห้วงเวลา และการเก็บเกี่ยวภูมิปัญญา เพื่อศึกษาสถานการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นและวางแผนใหม่

เพื่อสะท้อนวิสัยทัศน์แห่งการมุ่งสู่อนาคต เมื่อคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนจัดหารือกันเพื่อร่างแผน 5 ปี ฉบับที่ 14 ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ คณะกรรมการจะหารือกันถึงวิสัยทัศน์ระยะยาวสำหรับปี 2035 เพื่อคาดการณ์ถึงช่วงเวลาที่จีนจะบรรลุสังคมนิยมแบบสมัยใหม่ในขั้นต้น

สีจิ้นผิงกล่าวในการประชุมว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการจัดทำแผนระยะกลาง-ระยะยาว จะทำให้ตลาดจีนมีบทบาทที่เป็นตัวกำหนดในด้านการจัดสรรทรัพยากร และทำให้รัฐบาลมีบทบาทการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้น

“แผนระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 จะเป็นแผนที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และเป็นแผนที่จัดทำขึ้นในช่วงเวลาสำคัญ” หวังชางหลิน ประธานสถาบันวิจัยเศรษฐศาสตร์มหภาคแห่งคณะกรรมการการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (NDRC) ที่เข้าร่วมการประชุมกล่าว

หวังกล่าวว่าจีนควรระมัดระวังอย่างเต็มที่ทั้งสิ่งแวดล้อมภายนอกที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และผลประโยชน์อันมีความเฉพาะตัวของสิ่งนั้น โดยต้องทำอย่างมียุทธศาสตร์และเตรียมพร้อมรับมือ “สงครามอันยืดเยื้อ”

‘การพัฒนาแบบวงจรคู่’ ที่เปิดกว้าง

จีนได้เผยรูปแบบการพัฒนาใหม่ที่เรียกว่า “การพัฒนาแบบวงจรคู่” (dual circulation) เมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2020 ซึ่งจะมุ่งเน้นตลาดภายในประเทศเป็นหลัก พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยหน่วยงานของจีนถือการพัฒนาควบคู่นี้เป็นวาระสำคัญ

สีจิ้นผิงกล่าวว่ารูปแบบการพัฒนาใหม่เป็น “ทางเลือกเชิงกลยุทธ์”  และไม่ใช่วงจรการตลาดภายในประเทศแบบปิด แต่เป็นการเปิดวงจรควบคู่ที่เกี่ยวโยงกับทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ

สีจิ้นผิงยืนยันว่าการเปิดประเทศเป็นนโยบายพื้นฐานของชาติ โดยสถานะของจีนในเศรษฐกิจโลกจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยความเชื่อมโยงที่แน่นแฟ้นยิ่งกว่าเดิม และจีนจะขยายโอกาสทางตลาดที่กว้างขวางยิ่งขึ้นให้กับประเทศอื่น

ลู่หมิง ศาสตร์จารย์จากมหาวิทยลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง ซึ่งเป็นผู้กล่าวปาฐกถาอีกคนหนึ่งภายในการประชุม กล่าวว่าถ้อยแถลงของสีจิ้นผิงเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจน ซึ่งช่วยขจัดความวิตกกังวลว่าจีนจะเปลี่ยนจากการมุ่งเน้นการเปิดประเทศไปเป็นการมุ่งเน้นตลาดภายในประเทศ

ลู่กล่าวว่าเหล่าผู้กำหนดนโยบายของจีนตระหนักเต็มที่ถึงความสำคัญของการเดินหน้าเปิดประเทศ และมุ่งมั่นที่จะก้าวตามแนวทางการปฏิรูป

เจียคัง ผู้อำนวยการสถาบันเศรษฐศาสตร์ทางด้านอุปทานใหม่ของจีนกล่าวว่ารูปแบบการพัฒนาใหม่ที่ให้ความสำคัญกับตลาดภายในประเทศเป็นหลัก สอดคล้องกันกับความพยายามของจีนในการขยายอุปสงค์ในประเทศตลอดช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา

เจียกล่าวว่าการมุ่งเน้นตลาดภายในประเทศเป็นหลักไม่ได้หมายความจะไม่มีการส่งออก โดยจีนจะยังดำรงสถานะความเป็น “โรงงานโลก” ไม่เปลี่ยนแปลง ไปพร้อมๆ กับการเผชิญความผันผวนและความไม่แน่นอนที่เพิ่มมากขึ้นในด้านการค้าต่างประเทศ ภายใต้สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่ไร้เสถียรภาพ

(แฟ้มภาพซินหัว: การก่อสร้างโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไห่หนาน (ระยะที่ 2) ในเมืองไห่โข่ว มณฑลไห่หนานทางตอนใต้ของจีน เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2020)

‘นวัตกรรม’ คือกุญแจสำคัญ

เพื่อก้าวไปสู่รูปแบบการพัฒนาใหม่ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะการสร้างเทคโนโลยีแกนหลักที่ล้ำสมัย ได้รับการยอมรับโดยทั่วกันว่าเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างวงจรของตลาดภายในประเทศ

ในการประชุม สีจิ้นผิงเน้นย้ำถึงการสร้างแนวโน้มการเติบโตใหม่ ด้วยนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยตนเอง และด้วยการบรรลุความสำเร็จด้านเทคโนโลยีแกนหลักและเทคโนโลยีสำคัญโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

ในการนี้ สีจิ้นผิงเรียกร้องให้องค์กรต่างๆ เข้ามามีบทบาทสำคัญในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี และขอให้มีการบ่มเพาะและใช้ทีมวิจัยวิทยาศาสตร์และผู้ที่มีความสามารถระดับโลก

ลู่กล่าวว่าการพัฒนาเทคโนโลยีโดยมีนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนมีความเหมาะสมอย่างยิ่งกับการสร้างรูปแบบการพัฒนาวงจรคู่ ที่มุ่งเน้นตลาดภายในประเทศเป็นสำคัญ และกล่าวว่าการพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการซื้อภายในประเทศจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวจีน

โรบิน หลี่ ประธานและซีอีโอของไป่ตู้ (Baidu) บริษัทอินเทอร์เน็ตยักษ์ใหญ่ของจีนขานรับข้อเรียกร้องของสีจิ้นผิง โดยให้คำมั่นว่าจะแบ่งปันข้อมูลและกำลังประมวลผลของบริษัทกับนักพัฒนาและพันธมิตรนับล้าน เพื่อผลักดันให้เกิดการยกระดับทางอุตสาหกรรม

“การสร้างสรรค์ การช่วยนักพัฒนาแก้ไขปัญหา และการกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม จะเสริมสร้างความคึกคักให้ของห่วงโซ่นิเวศของบริษัท” หลี่กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.