(แฟ้มภาพซินหัว : ปูเลี้ยงในนาข้าว เขตเฉาเฟยเตี้ยน เมืองถังซาน มณฑลเหอเป่ย ทางตอนเหนือของจีน วันที่ 28 ก.ค. 2018)

เทียนจิน, 28 ส.ค. (ซินหัว) — หวังเต๋อเหลียง ชาวนาวัย 51 ปีในหมู่บ้านซีกวนฟาง เทศบาลนครเทียนจิน ทางตอนเหนือของจีน นั่งยองลงในนาข้าวเขียวขจี ตรวจดูปูที่โผล่ขึ้นมาจากใต้น้ำและเป่าฟองอากาศ

“ตอนนี้ผมสบายใจได้แล้วว่าปูและข้าวโตดีทั้งคู่” หวังซึ่งเพิ่งเริ่มเพาะพันธุ์ปูชุดใหม่กล่าว

หลังจากทำงานในทุ่งนามาตลอดชีวิต หวังได้เห็นว่าหมู่บ้านของเขามีวิวัฒนาการไปมากจากที่เคยเต็มไปด้วยดินเค็มด่างและน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่แนวพื้นที่สีเขียวขนาด 736 ตารางกิโลเมตรก่อตัวขึ้นระหว่างตัวเมืองเทียนจินกับพื้นที่ใหม่เทียนจินปินไห่ไปจนถึงทางทิศตะวันออก สถานการณ์ก็เริ่มเปลี่ยนไป

ผลการเก็บเกี่ยวในหมู่บ้านที่เคยต่ำต้อยเช่นเดียวกับแม่น้ำซวงเฉียว ซึ่งเคยปนเปื้อนด้วยน้ำเสียจากอุทยานอุตสาหกรรมในบริเวณใกล้เคียง บัดนี้ได้รับการฟื้นฟูจนกลายเป็นแหล่งชลประทานหลักของเกษตรกรแล้ว หวังกล่าวย้อนถึงอดีตที่แม้จะทำงานหนักสักเพียงไร แต่ผลผลิตข้าวต่อหมู่ (ประมาณ 0.416 ไร่) ก็แทบไม่เคยได้เกิน 300 กิโลกรัมเลย

ในปี 2018 เทียนจินได้ออกแผนพัฒนาซึ่งครอบคลุมร้อยละ 70 ของแนวพื้นที่สีเขียวและแหล่งน้ำ 736 ตารางกิโลเมตรภายในปี 2035 ซึ่งหมู่บ้านซีกวนฟางถูกจัดอันดับให้เป็นพื้นที่ฟื้นฟูชั้นแรกสำหรับแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศและพื้นที่เพาะปลูก

แนวพื้นที่สีเขียวยาว 50 กิโลเมตร และกว้าง 15 กิโลเมตร เปลี่ยนไปจากที่เคยมีระบบนิเวศบนบกตั้งแต่สมัยโบราณ กลายมาเป็นระบบนิเวศชายฝั่ง ความสำคัญของที่นี้ลดน้อยถอยลงเนื่องจากการขยายตัวของเมือง โจวฉางหลิน รองประธานสถาบันการวางผังและการออกแบบเมืองเทียนจินกล่าว

เพื่อฟื้นคืนบทบาทหน้าที่และช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมในภูมิภาคปักกิ่ง-เทียนจิน-เหอเป่ย เทียนจินได้ปฏิญาณจะสร้างผืนป่าปกคลุมร้อยละ 30 ของพื้นที่ชั้นแรก ลดขนาดพื้นที่การก่อสร้างทางอุตสาหกรรม วางระบบเครือข่ายน้ำในท้องถิ่นใหม่ และผสานรวมอุทยานอุตสาหกรรม 65 แห่งเข้ากับ 17 คลัสเตอร์

ข้อมูลทางการเผยว่าภายในกลางเดือนสิงหาคมปีนี้ แนวพื้นที่สีเขียวเริ่มปรากฏให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างชัดเจน เมื่อเมืองนี้มีพื้นที่ป่า 67,600 หมู่ (ราว 28,166 ไร่) คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ชั้นแรกถึงร้อยละ 20.4

(แฟ้มภาพซินหัว : ปูเลี้ยงในนาข้าว เขตเฉาเฟยเตี้ยน เมืองถังซาน มณฑลเหอเป่ย ทางตอนเหนือของจีน วันที่ 28 ก.ค. 2018)

ที่หมู่บ้านซีกวนฟาง ศูนย์บำบัดน้ำเสียใหม่ 3 แห่งได้ช่วยทำความสะอาดแม่น้ำซวงเฉียว และปล่อยให้ปูได้แบ่งปันน้ำกับพืชพันธุ์ทำให้เกษตรกรหลายคน เช่นเดียวกับหวัง มีแหล่งรายได้หลากหลายมากขึ้น

“น้ำเน่าเสียจะฆ่าปู” หวังกล่าว “เมื่อน้ำสะอาดขึ้น เกษตรกรรมจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพราะปูสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้ข้าวได้”

หวังยินดียิ่งที่พบว่าผลผลิตข้าวต่อหมู่ของเขาเพิ่มขึ้นถึง 100 กิโลกรัมในปี 2019 ซึ่งเป็นปีที่หมู่บ้านแห่งนี้เริ่มเลี้ยงปูในนาข้าว และปูก็ช่วยเพิ่มรายได้ให้เขาเป็นสองเท่า

นอกจากการเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์แล้ว หมู่บ้านซีกวนฟางยังได้ต้อนรับผู้อยู่อาศัยรายใหม่ ได้แก่ ปลา เป็ดป่า และนกอพยพเช่นนกกระยางด้วย

กัวจื้ออี้ หนึ่งในผู้อำนวยการโครงการแนวพื้นที่สีเขียวกล่าวว่า หนึ่งในตัวชี้วัดเชิงนิเวศน์ที่เห็นได้ชัดที่สุดคือมีสัตว์มาอาศัยอยู่ที่นั่นหรือไม่ ยิ่งมีมากก็แปลว่าพื้นที่นั้นมีระบบนิเวศที่ดี

“เราคาดหวังว่าเราจะสามารถทำให้แนวพื้นที่สีเขียวกลายเป็นปอดของภูมิภาคปักกิ่ง-เทียนจิน-เหอเป่ย และช่วยให้คนของเรามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสูง” หลิงฮุ่ย หัวหน้าพรรคเขตจินหนานของเทียนจิน ที่ตั้งของหมู่บ้านซีกวนฟาง กล่าวโดยจินหนานนั้นได้ปลูกป่าสร้างแนวพื้นที่สีเขียวถึง 31,200 หมู่ (ราว 13,000 ไร่) ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ฤดูเก็บเกี่ยวใกล้เข้ามาอีกครา หวังคุกเข่าลงพลางกล่าว “ผมกำลังคิดว่าจะเลี้ยงปูในผืนนา 700 หมู่ (ราว 290 ไร่) ในปีหน้าและผมเชื่อว่าผลลัพธ์จะออกมาดี” หวังกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.