(แฟ้มภาพซินหัว : สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน เลขาธิการใหญ่ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) และประธานคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลางของจีนกล่าวสุนทรพจน์ระหว่างการประชุมระดับสูงเกี่ยวกับการดำเนินงานในทิเบต ณ กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 ส.ค. 2020

ปักกิ่ง, 30 ส.ค. (ซินหัว) — สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนเรียกร้องให้มีการสร้างทิเบตสังคมนิยมสมัยใหม่

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (29 ส.ค.) สีจิ้นผิง เลขาธิการใหญ่ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) และประธานคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลางของจีนได้แสดงความคิดเห็นในการประชุมสัมมนาส่วนกลางเกี่ยวกับการดำเนินงานในทิเบต ครั้งที่ 7 ซึ่งจบลงแล้วในวันดังกล่าว ณ กรุงปักกิ่ง

สีจิ้นผิงเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการดำเนินนโยบายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนให้ครบถ้วนในการปกครองทิเบตยุคใหม่

เขาเรียกร้องให้มีความพยายามในการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชาติ สันติภาพ และเสถียรภาพที่ยั่งยืน พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนอย่างต่อเนื่อง รักษาสภาพแวดล้อมที่ดีงาม เสริมสร้างการป้องกันชายแดน และรับประกันความปลอดภัยบริเวณชายแดน

สีจิ้นผิงเสริมว่าต้องมีการสร้างทิเบตสังคมนิยมสมัยใหม่ ที่มีความเป็นปึกแผ่น มั่งคั่ง ก้าวหน้าทางวัฒนธรรม กลมเกลียว และงดงาม

นับตั้งแต่การประชุมสัมมนาครั้งที่ 6 ในปี 2015 ทิเบตมีพัฒนาการรอบด้าน ทั้งยังบรรลุความสำเร็จครั้งประวัติการณ์ในการดำเนินงานหลากหลายด้าน ซึ่งสีจิ้นผิงชี้ว่าการบรรลุเสถียรภาพที่ยั่งยืนและการพัฒนาอย่างรวดเร็วในทิเบตนั้นถือเป็นผลงานสำคัญจากการทำงานของพรรคและรัฐร่วมกัน

นับตั้งแต่การประชุมสภาแห่งชาติพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 18 ในปี 2012 จีนได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการปกครองทิเบตสำหรับยุคใหม่ให้เห็นเป็นรูปร่างชัดเจนขึ้น สีจิ้นผิงย้ำว่าการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับทิเบตต้องยึดหลักการการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ระบบสังคมนิยมอันมีอัตลักษณ์จีน และระบบการปกครองตนเองของกลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาค

ทั้งนี้ งานที่เกี่ยวข้องกับทิเบตต้องมุ่งเน้นไปที่การปกป้องความสามัคคีของชาติและเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นทางชาติพันธุ์ สีจิ้นผิงกล่าว

(แฟ้มภาพซินหัว : ครอบครัวหนึ่งในหมู่บ้านตานมู่เจิน (ซ้าย) และที่อยู่ใหม่คังเล่อซินจวี ในโครงการย้ายถิ่นฐานเพื่อบรรเทาความยากจน (ขวา) อำเภอก๋าเอ่อร์ เขตปกครองตนเองทิเบต ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 25 ก.ค. 2020)

ควรให้การศึกษาและคำแนะนำเพิ่มเติมแก่ประชาชน เพื่อให้พวกเขามีส่วนร่วมในการต่อสู้กับกิจกรรมแบ่งแยกดินแดน นั่นคือการสร้างเกราะหุ้มเกราะเหล็กชั้นดีเพื่อปกป้องเสถียรภาพของพื้นที่นี้ สีจิ้นผิงกล่าว

เขาเน้นว่าความรักชาตินั้นควรถูกบรรจุลงในทุกขั้นตอนของการศึกษาในโรงเรียนทุกแห่ง โดยเรียกร้องการดำเนินการอย่างต่อเนื่องให้ผู้คนตระหนักถึงมาตุภูมิที่ยิ่งใหญ่ ชาติจีน วัฒนธรรมจีน พรรคคอมมิวนิสต์จีน และสังคมนิยมอันมีอัตลักษณ์จีน ในหมู่ประชาชนทุกกลุ่มชาติพันธุ์

สีจิ้นผิงกล่าวว่าควรมีการชี้นำเรื่องการหลอมรวมพุทธศาสนาในทิเบตให้เข้ากับสังคมนิยมและควรดำเนินการพัฒนาให้เข้ากับบริบทของจีน ทั้งยังควรเร่งผลักดันการพัฒนาคุณภาพสูง ระหว่างดำเนินการตามปรัชญาการพัฒนาใหม่ด้วย

สีจิ้นผิงกล่าวว่าเพื่อผสานรวมความสำเร็จที่เกิดขึ้นในการบรรเทาความยากจนให้เป็นปึกแผ่น จำเป็นต้องมีการดำเนินงาน ออกมาตรการ และสนับสนุนมากยิ่งขึ้น

สีจิ้นผิงยังเผยถึงโครงการโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะที่สำคัญหลายโครงการที่มีกำหนดการจะเสร็จสิ้น อันรวมถึงรถไฟเสฉวน-ทิเบต

การอนุรักษ์ระบบนิเวศของที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบตถือเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแง่ของการอยู่รอดและการพัฒนาของประเทศจีน สีจิ้นผิงกล่าวโดยเน้นว่าการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในพื้นที่แห่งนี้ควรก้าวหน้าต่อไป

นอกจากนี้เขายังเน้นถึงการเสริมแกร่งการสร้างคณะผู้นำในการทำงานทุกระดับ ทีมผู้เชี่ยวชาญพิเศษ และองค์กรพรรคระดับปฐมภูมิ เพื่อปรับปรุงขีดความสามารถในการรับมือวิกฤติครั้งใหญ่และการป้องกันความเสี่ยงที่สำคัญ

สีจิ้นผิงกล่าวว่า ควรมีนโยบายที่ให้การดูแลและสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญและแรงงานในทิเบต เกี่ยวกับรายได้ ที่อยู่อาศัย การดูแลทางการแพทย์ และการเกษียณอายุ รวมถึงการศึกษาสำหรับบุตรหลานของพวกเขา โดยนโยบายเหล่านี้ควรได้รับการปรับปรุงและนำไปใช้ให้ดียิ่งขึ้น

สีจิ้นผิงเน้นย้ำถึงพันธกรณีระยะยาวต่อนโยบายของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ เพื่อรับรองว่าทิเบตจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลางและความช่วยเหลือจากทั้งประเทศ

สีกล่าวว่ารัฐบาลกลางจะเพิ่มการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับทิเบในมณฑลซื่อชวน (เสฉวน) อวิ๋นหนาน (ยูนนาน) กานซู่ และชิงไห่

การประชุมดังกล่าวมีหลี่เค่อเฉียงเป็นประธาน และมีผู้นำระดับสูงหลายคนของจีนเข้าร่วม ได้แก่ ลี่จ้านซู หวังฮู่หนิง จ้าวเล่อจี้ และหานเจิ้ง ขณะที่วังหยางเป็นผู้สรุปการประชุม

คำปราศรัยของสีจิ้นผิงในการประชุมนี้ถือเป็นเอกสารชี้นำว่าด้วยงานที่เกี่ยวข้องกับทิเบตในยุคใหม่ หลี่เค่อเฉียงกล่าว

วังหยาง ผู้สรุปการประชุมยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายพยายามศึกษาสุนทรพจน์ของสีจิ้นผิง ซึ่งได้วางหลักเกณฑ์พื้นฐานสำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับทิเบตยุคใหม่ไว้แล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.