(ภาพจากอนุสรณ์ผู้ย้ายถิ่นสามผาและแฟ้มภาพซินหัว : อำเภออวิ๋นหยาง เทศบาลนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ปี 2000 และ 2020)

ฉงชิ่ง, 2 ก.ย. (ซินหัว) — ชมภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำโครงการสามผา (Three Gorges) ซึ่งถือเป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พร้อมบทบาทความสำเร็จในการขจัดความยากจน ณ เทศบาลนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

ปี 2020 กลายเป็นปีสำคัญของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการสามผา เนื่องจากเป็นปีแห่งความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ในการ “บอกลาความยากจน”

พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการสามผามีขนาดประมาณ 10,000 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณตอนต้นของแม่น้ำแยงซี ซึ่งเป็นแม่น้ำสายยาวที่สุดของจีน โดยก่อนจะมีการเปิดตัวโครงการสามผา พื้นที่เหล่านี้ที่มีประชากรราว 30 ล้านคน ต้องเผชิญกับความยากจนมาเนิ่นนาน

อย่างไรก็ดี 19 เขตและอำเภอท้องถิ่นได้หลุดพ้นจากความยากจนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เนื่องจากมีการดำเนินนโยบายสนับสนุนและความพยายามของรัฐบาลท้องถิ่น

 

(ภาพจากอนุสรณ์ผู้ย้ายถิ่นสามผาและแฟ้มภาพซินหัว : อำเภออูซาน เทศบาลนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ปี 2001 และ 2020)
(ภาพจากอนุสรณ์ผู้ย้ายถิ่นสามผาและแฟ้มภาพซินหัว : อำเภอเฟิ่งเจี๋ย เทศบาลนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ปี 2003 และ 2020)

 

(ภาพจากอนุสรณ์ผู้ย้ายถิ่นสามผาและแฟ้มภาพซินหัว : เขตฝูหลิง เทศบาลนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ปี 2002 และ 2020)

 

(ภาพจากอนุสรณ์ผู้ย้ายถิ่นสามผาและแฟ้มภาพซินหัว : เขตไคโจว เทศบาลนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ปี 2002 และ 2020)

 

(ภาพจากอนุสรณ์ผู้ย้ายถิ่นสามผาและแฟ้มภาพซินหัว : เขตเฟิงตู เทศบาลนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ปี 2003 และ 2020)

 

(ภาพจากอนุสรณ์ผู้ย้ายถิ่นสามผาและแฟ้มภาพซินหัว : เขตว่านโจว เทศบาลนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ปี 2002 และ 2020)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.