(แฟ้มภาพซินหัว : ประชาชนคัดแยกขยะในเขตฝูเถียน นครเซินเจิ้นทางตอนใต้ของจีน เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2020)

เซินเจิ้น, 2 ก.ย. (ซินหัว) — นครเซินเจิ้น มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ทางตอนใต้ของจีน เริ่มบังคับให้ประชาชนคัดแยกขยะเมื่อวันอังคาร (1 ก.ย.) ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่กฎระเบียบขยะในครัวเรือนฉบับใหม่ของเมืองเริ่มมีผลบังคับใช้

สำนักการจัดการเขตเมืองและการบังคับใช้กฎหมายอย่างครอบคลุมระบุว่า กฎระเบียบดังกล่าว กำหนดเส้นทางมาตรฐานและเฉพาะด้านสำหรับงานคัดแยกขยะ ตลอดจนข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกและกลไกการจูงใจ

ขณะเดียวกันเซินเจิ้นยังได้นำรูปแบบแบบรวมศูนย์มาใช้สำหรับการกำจัดขยะแยกประเภท โดยมีชุมชนที่อยู่อาศัยเข้าร่วมมากกว่า 3,500 แห่ง หมู่บ้านในเขตเมือง หน่วยงานรัฐบาล สถาบันของรัฐ โรงเรียน และโรงเรียนอนุบาลทั่วประเทศต่างดำเนินตามกฎระเบียบการคัดแยกขยะเช่นกัน

ทั้งนี้ ปัจจุบันเซินเจิ้นสามารถรวบรวมขยะในครัวเรือนได้ราว 4,000 ตันต่อวัน

อย่างไรก็ดี ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบและปฏิเสธที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนจะต้องถูกปรับเป็นเงินสูงสุด 200 หยวน (ราว 900 บาท) ส่วนหน่วยงานที่มีหน้าที่เก็บรวบรวมและขนส่งขยะในประเทศที่ฝ่าฝืนกฎจะถูกปรับเป็นเงินสูงสุด 500,000 หยวน (ราว 2.2 ล้านบาท)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.