โป๋หู, 2 ก.ย. (ซินหัว) — ชมภาพขั้นตอนการตากพริกของบรรดาเกษตรกรในอำเภอโป๋หู แคว้นปกครองตนเองปาอินกัวเหลิง กลุ่มชาติพันธุ์มองโกล เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

ขณะนี้ บรรดาสวนพริกในปาอินกัวเหลิงซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 500,000 หมู่ (ราว 200,000 ไร่) กำลังเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยว โดยหลายปีที่ผ่านมา ทางการท้องถิ่นได้สนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกพริกนานาชนิดที่มีคุณภาพและให้ผลผลิตสูง

(บันทึกภาพวันที่ 1 ก.ย. 2020)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.