(แฟ้มภาพซินหัว : นักท่องเที่ยวเต้นอยู่หน้าแคมป์กลางแจ้งที่อำเภอเท่อเค่อซือ เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2020)

อุรุมชี, 3 ก.ย. (ซินหัว) — สำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคระบุว่าตั้งแต่วันพุธ (2 ก.ย.) เป็นต้นไป เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนกลับมาเปิดแหล่งท่องเที่ยวกลางแจ้งและฟื้นคืนการท่องเที่ยวระหว่างมณฑลอีกครั้ง

เพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ย่านท่องเที่ยวในหลายพื้นที่ของซินเจียง อาทิ เขตอาเล่อไท่ แคว้นปกครองตนเองชางจี๋ กลุ่มชาติพันธุ์หุย และแคว้นปกครองตนเองปาอินกัวเหลิง กลุ่มชาติพันธุ์มองโกล และอื่นๆ ต่างออกนโยบายสิทธิพิเศษด้านการท่องเที่ยว

ซินเจียงกำหนดให้สถานที่ท่องเที่ยวที่กลับมาเปิดทำการอีกครั้ง บริษัทท่องเที่ยว และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด นอกจากนี้นักท่องเที่ยวจำต้องปฏิบัติตามมาตรการปกป้องตนเองและรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด

ซินเจียงออกสารพัดมาตรการด้านการตรวจสอบและควบคุมดูแล โดยกำหนดให้สำนักบริหารของสถานที่ท่องเที่ยวพัฒนาคุณภาพด้านการบริการและบริหารจัดการอย่างเหมาะสม

อนึ่ง ซินเจียงเป็นภูมิภาคที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และมีภูมิทัศน์งดงามหลายแห่ง ทำให้การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เติบโตรวดเร็วที่สุด โดยช่วง 10 เดือนแรกของปี 2019 ซินเจียงรองรับนักท่องเที่ยวราว 200 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.62 และสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.