(แฟ้มภาพซินหัว : คณะผู้แทนเวียดนามเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 53 ณ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม วันที่ 9 ก.ย. 2020)

ปักกิ่ง, 10 ก.ย. (ซินหัว) — เมื่อวันพุธ (9 ก.ย.) หวังอี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีน ซึ่งเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน-จีน ผ่านระบบออนไลน์ ได้กระตุ้นสหรัฐฯ น้อมตามกระแสธารประวัติศาสตร์ของระบบหลายขั้วอำนาจในโลกและหลักประชาธิปไตยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

หวังกล่าวว่าความแตกต่างและความขัดแย้งระหว่างจีนและสหรัฐฯ ไม่เกี่ยวกับอำนาจ สถานะ หรือความขัดแย้งของระบบสังคม แต่เป็นเรื่องของการยึดมั่นระบบพหุภาคี (multilateralism) หรือเอกภาคี (unilateralism) และการสนับสนุนความร่วมมือแบบสมประโยชน์ (win-win cooperation) หรือเกมที่ต้องมีแพ้-ชนะ (zero-sum game)

ท่ามกลางยุคโลกาภิวัตน์เช่นนี้ ทุกประเทศกลายเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ความพยายามกลั่นแกล้งเพียงฝ่ายเดียวที่มุ่งผูกขาดอำนาจ บ่อนทำลายความสำเร็จของการพัฒนาในประเทศอื่นๆ หรือขัดขวางโอกาสการพัฒนาของประเทศอื่นๆ ย่อมจบลงด้วยความล้มเหลว

หวังกล่าวว่าจีนไม่ได้มีความมุ่งหมายจะแสวงหาอํานาจ หรือทำหน้าที่แทนสหรัฐฯ ทว่าจีนจะปกปักรักษาอธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์จากการพัฒนาของตนอย่างหนักแน่น

ขณะเดียวกันจีนยินดีจะติดต่อสื่อสารกับสหรัฐฯ ด้วยการเจรจา เพื่อผลักดันฝ่ายสหรัฐฯ น้อมตามกระแสธารประวัติศาสตร์ของระบบหลายขั้วอำนาจในโลกและหลักประชาธิปไตยในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมถึงมีมุมมองและจัดการความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ อย่างถูกต้องเหมาะสม

หวังชี้ว่าจีนยินดีจะทำงานร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมืออย่างแข็งขันในยุคหลังโรคระบาดใหญ่ เผชิญหน้ากับความท้าทายระดับโลกและระดับภูมิภาคร่วมกัน และส่งเสริมประชาคมจีน-อาเซียนที่มีอนาคตร่วมกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

นอกจากนั้นหวังยังยื่นข้อเสนอให้ประสานความพยายามเอาชนะโรคระบาดอย่างเด็ดขาด ส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับภูมิภาค สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน และปรับปรุงแผนความร่วมมือจีน-อาเซียนในระยะยาวด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.