(แฟ้มภาพซินหัว : อุโมงค์เวยเป่าซาน ส่วนหนึ่งของทางรถไฟสายต้าหลี่-หลินชาง ขุดเจาะสำเร็จ วันที่ 20 เม.ย. 2020)

คุนหมิง, 11 ก.ย. (ซินหัว) — การก่อสร้างอุโมงค์แห่งสุดท้ายจากทั้งหมด 35 แห่งของทางรถไฟยาว 202 กิโลเมตร ที่เชื่อม ระหว่างเมืองต้าหลี่และเมืองหลินชางในมณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เสร็จสมบูรณ์แล้วเมื่อวันพฤหัสบดี (10 ก.ย.) ทำให้โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายดังกล่าวเกิดความคืบหน้าครั้งใหญ่

รายงานระบุว่าอุโมงค์ซิ่งจื่อซาน (Xingzishan Tunnel) ความยาว 8.9 กิโลเมตร ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอหนานเจี้ยน แคว้นปกครองตนเองปกครองตนเองต้าหลี่ กลุ่มชาติพันธุ์ไป๋ เสร็จสิ้นการก่อสร้างด้วยความเสี่ยงสูง ซึ่งกินเวลานานกว่า 1,700 วัน

“อุโมงค์ซิ่งจื่อซานที่เสร็จสมบูรณ์ได้วางรากฐานอันมั่นคงสำหรับการก่อสร้างทางรถไฟทั้งหมดให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด” หม่าเจี้ยนหัว จากการรถไฟแห่งประเทศจีน สาขาคุนหมิง (CR Kunming) กล่าว

ทางรถไฟสายต้าหลี่-หลินชาง ซึ่งตั้งอยู่ในมณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ประกอบด้วยสะพานและอุโมงค์ที่คิดเป็นร้อยละ 87 ของทางรถไฟทั้งหมด โดยหม่าเผยว่าการเชื่อมโยงระบบทางรถไฟทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้

ทั้งนี้ ทางรถไฟระบบไฟฟ้าสายต้าหลี่-หลินชาง มีระยะทางรวม 202 กิโลเมตร พร้อมด้วยความเร็วออกแบบ 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะเป็นทางรถไฟสายแรกที่วิ่งสู่เมืองหลินชาง และคาดว่าจะช่วยส่งเสริมการเชื่อมโยงด้านคมนาคมระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.