ไห่ตง, 12 ก.ย. (ซินหัว) — ชมกระบวนการเก็บเกี่ยวและแปรรูปพริกของชาวบ้านในหมู่บ้านเทียนไก้ อำเภอปกครองตนเอง สวินฮว่า กลุ่มชาติพันธุ์ซาลา มณฑลชิงไห่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน

ผลผลิตพริกบนพื้นที่ประมาณ 10,000 ไร่ในอำเภอสวินฮว่าเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวแล้ว ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหน่วยงานท้องถิ่นสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพริกตามสภาพภูมิอากาศและภูมิศาสตร์ในท้องถิ่น เพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางการสร้างเสริมรายได้

(บันทึกภาพวันที่ 9-10 ก.ย. 2020)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.