(แฟ้มภาพซินหัว : นายแบบงีบหลับหลังเวทีในงานมิลาน แฟชั่น วีก ณ นครมิลานของอิตาลี วันที่ 18 ม.ค. 2016)

ปักกิ่ง, 15 ก.ย. (ซินหัว) — เมื่อไม่นานนี้ คณะนักวิจัยจีนพบว่าการงีบหลับตอนกลางวันนานเกิน 60 นาที อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและการเสียชีวิตได้

คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแพทย์กว่างโจววิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างกว่า 313,000 คน จากการศึกษาต่างๆ มากกว่า 20 รายการ เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างการงีบหลับกับความเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยในจำนวนดังกล่าวมีผู้ที่งีบหลับเป็นประจำราวร้อยละ 39

ผลการวิจัยพบว่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้งีบหลับแล้ว ผู้ที่มักงีบหลับนานกว่า 60 นาทีในแต่ละวัน มีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจสูงกว่าถึงร้อยละ 34 และมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุสูงกว่าถึงร้อยละ 30

การศึกษาพบว่าการงีบหลับยังมีส่วนเชื่อมโยงกับความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงขึ้นร้อยละ 19 ไม่ว่าจะงีบหลับนานเท่าใด ความเชื่อมต่อดังกล่าวยิ่งชัดเจนในหมู่ผู้หญิง โดยเฉพาะหญิงที่งีบหลับนั้นมีความเสี่ยงเสียชีวิตสูงกว่าผู้ที่ไม่ได้งีบหลับถึงร้อยละ 22 ส่วนกลุ่มตัวอย่างอายุมากที่งีบหลับจะมีความเสี่ยงสูงกว่าราวร้อยละ 17

ในทางกลับกัน ผลการวิจัยชี้ว่าการงีบหลับที่ใช้ระยะเวลาสั้นลง โดยเฉพาะไม่เกิน 45 นาที อาจช่วยให้สุขภาพหัวใจดีขึ้นสำหรับผู้ที่นอนหลับในเวลากลางคืนไม่เพียงพอ

นักวิจัยระบุว่าสาเหตุที่การงีบหลับส่งผลต่อร่างกายนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด แต่การศึกษาบางชิ้นชี้ว่าการงีบหลับเป็นเวลานานเกี่ยวข้องกับระดับการอักเสบในร่างกายที่เพิ่มสูง ซึ่งเป็นหนึ่งปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพหัวใจ ขณะที่งานวิจัยอื่นๆ บ่งชี้ความเชื่อมโยงของการงีบหลับกับภาวะความดันโลหิตสูง เบาหวาน และลักษณะสุขภาพร่างกายที่ไม่ดีในภาพรวม

ทั้งนี้ การศึกษาฉบับนี้ได้รับการตีพิมพ์ลงวารสารสลีป เมดีซีน (Sleep Medicine) และถูกนำเสนอในที่ประชุมสมาคมการประชุมโรคหัวใจแห่งยุโรป (European Society of Cardiology Congress) ประจำปี 2020 ผ่านระบบดิจิทัล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.