(แฟ้มภาพซินหัว : ผู้คนเยี่ยมชมงานแสดงอุตสาหกรรมบิ๊กดาต้านานาชาติของจีนประจำ 2017 ณ เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2017)

ปักกิ่ง, 15 ก.ย. (ซินหัว) — วันอังคาร (15 ก.ย.) ผู้พัฒนาโครงการข้อมูลโลกขนานใหญ่ (big Earth data) ของจีน ประกาศว่าโครงการนี้ได้รับการกำหนดให้เป็นพันธมิตรของแพลตฟอร์มเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN) แล้ว

การดำเนินการดังกล่าวทำให้โครงการนี้กลายเป็นหนึ่งใน 24 พันธมิตรของแพลตฟอร์มข้างต้น ซึ่งรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศและสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ เช่น การประชุมวิทยาศาสตร์โลก (WSF) องค์การอวกาศยุโรป (ESA) และสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้

กัวหัวตง หัวหน้าโครงการฯ จากสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CAS) กล่าวว่าโครงการข้อมูลโลกขนานใหญ่ของจีนจะร่วมส่งเสริมการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 อย่างเต็มรูปแบบด้วยเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ

ณ ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 74 เมื่อเดือนกันยายน 2019 จีนได้เผยแพร่เอกสาร 4 ฉบับ เกี่ยวกับความร่วมมือกับสหประชาชาติ การดำเนินงาน และความคืบหน้าในประเด็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเอกสารหนึ่งในนั้นมีหัวข้อคือ “ข้อมูลโลกขนานใหญ่เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.